Naturproduktbranschen går uppåt som en del av den framväxande bioekonomin

Arbets- och näringsministeriet 5.5.2015 12.30
Pressmeddelande

ANMs och NTM-centralernas meddelande

Naturproduktbranschen har potential att utvecklas till en betydande tillväxtbransch inom bioekonomin. Omsättningen håller på att öka och branschens företag förhåller sig mer positiva till framtiden än andra företag.  Tillväxt söks genom att verksamheten expanderas till nya produkter och tjänster.

Hälsomedvetenhet har blivit en trend i världen och detta ökar efterfrågan på naturprodukter och exportmöjligheterna. Våra rena naturprodukter har gott rykte ute i världen. De blir allt mer betydelsefulla även som råvaror i näringstillskott, naturkosmetika, naturproduktbaserade må bra-produkter och tjänster samt naturliga animaliska produkter.

Uppgifterna framgår av branschrapporten för naturproduktbranschen, som offentliggjordes den 5 maj på Livsmedelsdagen i Helsingfors. Rapporten är sammanställd av branschchef Anne Ristioja vid ANM:s Branschtjänst från NTM-centralen i Lappland.

Naturprodukterna har stor betydelse för cirka 600 företag. I rapporten granskas 400 företag noggrannare. Dessa företag sysselsätter cirka 2500 personer. Till naturproduktbranschen hör all företagsverksamhet från tillvaratagningen av råvaror till den fortsatta förädlingen av produkterna samt användningen av naturprodukter i tjänster, exempelvis inom må bra- och turistbranscherna. Naturprodukter är bl.a. bär, svampar, örter och tjära samt specialnaturprodukter, såsom sav, bark, torv och prydnadsväxter.

Branschen erbjuder nya möjligheter till affärsverksamhet speciellt på landsbygden, men genom specialisering och tjänster även i städer. Företagen i naturproduktbranschen är verksamma inom primärproduktion, livsmedelsförädling, må bra- och kosmetikbranschen, turism samt inom hantverk och grönanläggning.

- Även om företagen inom branschen nu till största delen är verksamma inom livsmedelssektorn, så ökar även antalet företag inom välbefinnande och turism. På samma sätt ökar efterfrågan på naturkosmetika. Även mindre företag kan ha framgång genom lyckad produktifiering. Effektivt utnyttjande av råvaror, nya innovationer, forskning, teknologi och tillväxtorienterade företag medför nya möjligheter inom branschen, bedömer Ristioja.

- Efterfrågan och utbudet på kosttillskott har ökat snabbt i och med Superfood-boomen. Tyvärr utgörs den största delen av urvalet fortfarande exportvaror. I Finland används naturprodukter än så länge bara lite i må bra-produkter (badoljor, torvbehandlingar) och i läkemedel, men ute i världen är det redan fråga om affärsverksamhet i miljardklassen.

- Det finns efterfrågan på ekologiska naturprodukter i världen. I Finland finns Europas största ekologiska plockningsområde på nio miljoner hektar. Kommersialiseringen av nya produktinnovationer och forskningsrön är framtidsutmaningar i branschen. Företagare inom naturproduktbranschen som är verksamma på den lokala marknaden kan öka sin affärsverksamhet genom att samarbeta med företagare inom turist- och må bra-branschen. Även varumärkesprofilering för naturprodukter och namnskydd för skogsblåbär kan främja tillväxten inom branschen, tror Ristioja.

Vi har stora råvarureserver, men de utnyttjas inte fullt ut. Företagens affärsverksamhet påverkas mest av tillgången på råvaror. I bärbranschen är företagen i hög grad hänvisade till utländska plockare, när det gäller tillgång till råvaror och detta är beroende av beviljade visum. Utländska plockare plockar redan cirka 80 % av bärskörden. År 2014 uppgick intäkterna av plockningen inom handeln med naturbär till 14,9 miljoner euro.

Svampar och örter plockas av finländare. I fjol uppgick intäkterna av plockning av natursvampar till 1,2 miljoner euro och det var till största delen karljohansvampar. Odlingen, plockningen och förädlingen av naturörter koncentreras till gårdar som är specialiserade på örtodling eller till andelslag som bedriver örtplockning. I synnerhet restauranger är intresserade av färska naturörter som en del av menyer med vild mat.

Ytterligare upplysningar:

branschchef Anne Ristioja, NTM-centralen i Lappland, tfn 029 503 7118

utvecklingschef Esa Tikkanen, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 040 5459