Uppgifter som gäller upphandling av byggande och underhåll av vägar sköts vid fyra NTM-centraler

Arbets- och näringsministeriet 16.4.2015 13.34
Pressmeddelande
Regeringen godkände den 16 april 2015 en ändring av förordningen om närings-, trafik- och miljöcentralerna som innebär att uppgifter som gäller upphandling av underhåll och byggande av vägar samt verksamhet under avtalsperioden i fortsättningen ska skötas vid fyra NTM-centraler. Sakkunskap och sakkunniga tjänstemän finns dock också fortsättningsvis inom alla NTM-centralsområden.

Från och med ingången av 2016 sköts de till NTM-centralerna hörande uppgifter som gäller upphandling av underhåll och byggande av landsvägar samt verksamhet under avtalsperioden vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Sydöstra Finland, Mellersta Finland och Lappland. Tidigare har motsvarande uppgifter skötts vid nio NTM-centraler.  

Genom ändringen effektiviseras NTM-centralernas verksamhet eftersom omkostnadsanslagen minskar.

Systemet för styrning av NTM-centralerna förenklas

Genom den ovan nämnda ändringen av förordningen förenklas också systemet för styrning av närings-, trafik- och miljöcentralerna.

I de båda organisationerna för statens regionförvaltning, dvs. regionförvaltningsverken och NTM-centralerna, övergår man från det nuvarande trestegssystemet i styrningen till ett tvåstegssystem.

I fortsättningen utarbetas det ett gemensamt strategidokument för regionförvaltningsverken och NTM-centralerna samt ett resultatavtal för varje ämbetsverk. Systemet med skilda dokument för operativa resultatmål slopas.

De paragrafer i förordningen som gäller styrningen av NTM-centralerna träder i kraft den 1 maj 2015.

Ytterligare upplysningar:

konsultative tjänstemannen Elina Isoksela, ANM, tfn  029 506 3719 (NTM-centralsförordningen)
direktör Jukka Lehtinen, NTM-centralen i Mellersta Finland, tfn 0295 024 698 (NTM-centralernas uppgifter som gäller upphandling av underhåll och byggande av landsvägar)