Maria Kaisa Aula ska utreda sysselsättningsförsök

Arbets- och näringsministeriet 20.1.2016 15.25
Pressmeddelande
Politices licentiat Maria Kaisa Aula ska utreda sätt att minska arbetslösheten. Hon ska kartlägga olika aktörers åsikter om åtgärder som gör det lättare för arbetsgivare att anställa arbetslösa och lättare för arbetslösa att få arbete eller bli företagare.

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström utnämnde Aula till utredningsperson den 20 januari 2016. Aula utreder särskilt arbetsmarknadsorganisationers, företagares, frivilligorganisationers, kommuners och regionala aktörers åsikter, som hon sedan använder som grund för sitt förslag på sysselsättningsförsök som kunde inledas. Aula ska lägga fram sitt förslag senast den 22 mars 2016.

- Denna utredning, som är ett led i regeringens nya försökskultur, behövs verkligen, eftersom vi måste hitta nya sätt att sysselsätta och få sysselsättning. Genom utredningen reagerar vi också på den förändring som skett i fråga om arbete. Jag är mycket entusiastisk över detta projekt, säger minister Lindström.

Personer med svag ställning på arbetsmarknaden, invandrare, partiellt arbetsföra, långtidsarbetslösa och äldre personer ska beaktas när utredningen görs.

Aula samarbetar med arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet och beaktar de av regeringens spetsprojekt som berör helheten.

Ytterligare upplysningar:
utredningsperson Maria Kaisa Aula, tfn 050 530 9697
justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Sakari Puisto, tfn 029 504 8150
regeringsrådet Päivi Kerminen, ANM, tfn 029 504 9011
överdirektör Tuija Oivo, ANM, tfn 050 396 0168