Delegationen för metropolpolitik tillsatt för regeringsperioden 2015?2019

Arbets- och näringsministeriet 9.12.2015 11.30
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet informerar

Arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet har den 9 december 2015 tillsatt en delegation för metropolpolitik. Delegationen främjar uppnåendet av målen för metropolitik och partnerskapet mellan de olika sektorerna inom staten, kommunerna inom Helsingforsregionen, utbildnings- och forskningsinstituten, näringslivet samt regionens beslutsfattare och invånare.

Delegationens mandatperiod är 9.12.2015-30.4.2019. Näringsminister Olli Rehn är delegationens ordförande och Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen dess vice ordförande.

? Det ligger i hela landets intresse att metropolområdets konkurrenskraft utvecklas. Helsingforsregionen behövs som draghjälp för att ekonomisk tillväxt ska kunna åstadkommas, säger näringsminister Rehn.

Metropolpolitiken främjas under regeringsperioden som en del av spetsprojektet för konkurrenskraft som leds av näringsminister Olli Rehn. Viktiga teman för metropolpolitiken är främjande av Helsingforsregionens internationella konkurrenskraft, näringspolitik och regionutveckling, samarbetet kring markanvändningen, boendet och trafiken samt förebyggandet av segregation.

Vid delegationens första möte den 9 december 2015 behandlades bl.a. invandringsfrågor och hördes ett anförande om regionförvaltningsreformen.

? I december inleds förhandlingarna om konkreta samarbetsfrågor mellan staten och huvudstadsregionen. Som ett lovande exempel kan nämnas projektet Smart & Clean, som syftar till att göra huvudstadsregionen till ett referensområde i internationell skala i fråga om cleantech, säger minister Rehn.

I delegationen för metropolpolitik ingår 17 centrala experter som företräder kommunerna inom metropolområdet, näringslivet, forskarsamhället, olika samarbetsorganisationer samt ministerierna. Sekretariatet utgörs av en arbetsgrupp som inbegriper 12 företrädare för ministerierna och kommunerna inom regionen.

Beslut om tillsättande av delegationen (på finska)

Beslut om tillsättande av sekretariatet   (på finska)

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Jannika Ranta, tfn 050 340 2250

konsultative tjänstemannen Olli Maijala, miljöministeriet, tfn 029 525 0174

konsultative tjänstemannen Olli Alho, ANM, tfn 029 506 4914

(på finska)