Varvet i Åbo övergår helt i Meyers ägo

Arbets- och näringsministeriet 15.4.2015 8.40
Pressmeddelande

GEMENSAMT MEDDELANDE 15.4.2015

Arbets- och näringsministeriet

Meyer Turku Oy

Meyer förvärvade i september 2014 tillsammans med finska staten (genom Finlands Industriinvestering Ab) varvet i Åbo av bolaget STX Europe. Meyer förvärvade 70 procent och finska staten genom Finlands Industriinvestering Ab 30 procent av aktierna i bolaget.

Ända från början hade finska staten för avsikt att vara ägare till Åbo-varvet endast en begränsad tid. Finlands Industriinvestering Ab:s investeringspolitik går ut på att bolaget lösgör sig från investeringarna. I samband med förvärvet av varvet i Åbo kom man överens om en köpoption, som gav Meyer rätt att senare köpa också Finlands Industriinvestering Ab:s minoritetsandel av bolaget.

Meyer har nu beslutat att använda sig av sin option och således övergår varvet i Åbo helt i Meyers ägo.

? Innan varvet i Åbo förvärvades hade Meyer varvsverksamhet endast i Tyskland. Därför innebar investeringen i Åbo ett stort strategiskt steg för vårt bolag och vi övervägde det länge och noggrant ur flera synvinklar. Det goda samarbetet med finska staten gjorde det möjligt att fatta det slutliga beslutet, och vi är mycket tacksamma mot finska staten och regeringen för det. Jag hoppas att vårt beslut att köpa resten av varvet uppfattas som ett tecken på förtroende för varvet i Åbo och som ett långvarigt engagemang i varvet och dess framgång, säger Meyer Turku Oy:s verkställande direktör Jan Meyer.

? Vi är mycket nöjda med den positiva och snabba utvecklingen av varvet i Åbo. Vårt engagemang var en investering i finländskt kunnande - i varvet, nätverket av underleverantörer och den starka finländska marina industrin. Det är fint att Meyer delar vårt förtroende och ökar sina investeringar i varvet i Åbo. Detta gagnar utöver varvet dessutom hela industrigrenen och hela landet, konstaterar näringsminister Jan Vapaavuori.

? Meyers första månader i Finland har varit framgångsrika och resulterat i många nya beställningar. Jag vill gratulera Meyer och hela varvet för en fin start, avslutar minister Vapaavuori.

Ändringen av ägarstrukturen träder i kraft inom de närmaste veckorna.

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Laura Manninen, ANM, tfn 050 361 7511

informatör Tanja Sabell, Meyer Turku Oy, tfn 041 448 8740