Minister Ihalainen: Nya jobb tillkommer i samarbete med företag

Arbets- och näringsministeriet 11.3.2015 9.00
Pressmeddelande

Arbets- och näringsbyråerna tar ett allt mer aktivt grepp on företagssamarbetet. Den direkta kontakten med företag ökas vid samtliga 15 arbets- och näringsbyråer i Finland. I bakgrunden finns regeringens strukturpolitiska program, som förpliktar arbets- och näringsförvaltningen till allt tätare samarbete med företag och arbetsgivare. Enligt arbetsminister Lauri Ihalainen är avsikten i sista hand att genom samarbete hitta och skapa nya arbetstillfällen i Finland, speciellt inom SMF-sektorn.

- Företagssamarbete och företagsbesök har dock alltid varit en viktig del av arbets- och näringstjänsternas och arbetsförmedlingens resultat. Nu tar man ett ännu aktivare grepp. Den tätare kontakten med arbetsgivare har redan lett till resultat. Det finns bevis på detta runt om Finland. Det är väsentligt att de sakkunniga vid arbets- och näringstjänsterna allt bättre beaktar företagens och arbetsgivarnas behov, säger Ihalainen.

- Arbets- och näringsbyråerna skickar mycket fler arbetserbjudanden till företag och arbetsgivare än tidigare. Målet är att företag snabbt ska hitta de yrkesmänniskor som de behöver och att arbetssökande ska hitta ett nytt jobb. Hela Finland drar nytta av detta, konstaterar Ihalainen.

- Det är bra att komma ihåg att arbets- och näringstjänsterna är gratis tjänster för företag i alla faser av företagets livscykel. I det nuvarande ekonomiska läget kan denna omständighet ha betydelse. När arbetsgivare överväger att rekrytera ny arbetskraft, lönar det sig att också komma ihåg stöden för rekrytering. Stöden kan speciellt i små företag sänka tröskeln för att anställa en ny arbetstagare, påpekar Ihalainen.

- Nätverket av sakkunniga, som täcker hela landet, hjälper gärna med att hitta lösningar som lämpar sig för företagets behov. Precis som det ska vara nuförtiden, kan företag sköta ärenden även på webben, påpekar Ihalainen.

- Arbets- och näringsministeriet har i dag startat en kommunikationskampanj om samarbetet med arbets- och näringstjänsterna. Kampanjen stöder målen i det strukturpolitiska programmet. Den utvalda målgruppen är just den grupp av företag där den största delen av de nya jobben för närvarande uppkommer i Finland.

Läs mer i kampanjens webbtidning på adressen www.tyonantajanverkkolehti.fi och om arbets- och näringstjänsterna för arbetsgivare på adressen www.te-tjanster.fi/te/sv/arbetsgivare

Ytterligare upplysningar:

arbetsministerns specialmedarbetare Jenni Karjalainen, tfn 029 506 0140