Minister Lindström diskuterade läget i fråga om asylsökande med de stora kommunerna

Arbets- och näringsministeriet 20.11.2015 13.36
Pressmeddelande

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström träffade den 20 november 2015 ledning från Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Temat för mötet var det ökade antalet asylsökande och hur detta påverkar de största städerna.

- Vi diskuterade hur man ser till att mottagningsskedet fungerar, att asylansökningarna handläggs snabbt och de nya handlingssätten för integration. Det är en enorm utmaning och det är viktigt med samarbete med de stora städerna, berättar minister Lindström.

Vid mötet behandlades bland annat de statliga myndigheternas och kommunernas uppgifter och informationsutbytet mellan dem, reformbehoven för integrationsutbildningen samt nya effektivare handlingssätt i samband med mottagandet av asylsökande samt integrationsfrämjandet.

Vid ministerier bereds som bäst flera åtgärder för att effektivisera mottagandet och integrationen av asylsökande. Exempelvis är avsikten att kartlägga asylsökandenas kompetens i ett tidigare skede än i nuläget och att utveckla hänvisningen till kommuner.  

I mötet deltog Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen, Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä, Vanda stadsdirektör Kari Nenonen, Tammerfors borgmästare Anna-Kaisa Ikonen, Åbo stadsdirektör Aleksi Randell, Uleåborgs stadsdirektör Matti Pennanen, Kommunförbundets vice ordförande Timo Kietäväinen, kanslichef Päivi Nerg från inrikesministeriet, överdirektör Jaana Vuorio från Migrationsverket samt tjänstemän från arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare upplysningar:

justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Sakari Puisto, tfn 029 504 8150