Minister Lindström: Praxisen vid integrationsfrämjandet bör ses över på ett fördomsfritt sätt

Arbets- och näringsministeriet 21.10.2015 10.30
Pressmeddelande

- På grund av det dåliga ekonomiska läget och det oväntat stora antalet asylsökande bör praxisen vid integrationsfrämjandet ses över på ett fördomsfritt sätt, då man inleder förhandlingar med kommuner för att styra de asylsökande som beviljats uppehållstillstånd till kommuner, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Hittills har drygt 20 000 asylsökande fått tak över huvudet i förläggningarna för asylsökande och enheterna för nödinkvartering. Inrikesministeriet uppskattar att omkring 30 000-50 000 asylsökande kommer att ha anlänt till Finland vid utgången av året.

- Negativa asylbeslut ska fattas och tillbakasändningar verkställas utan dröjsmål. Å andra sidan är det viktigt att inledningen av integrationsfrämjande åtgärder inte stupar på långdragna handläggningstider, säger Lindström.

Minister Lindström talade vid en tillställning som hade ordnats i Helsingfors den 21 oktober 2015 för beslutsfattarna på de orter som har förläggningar för asylsökande. Han konstaterade att sammanlagt ca 15000 personer kommer att få uppehållstillstånd på basis av internationellt skydd och etablera sig i kommuner under nästa eller därpåföljande år.

Viktigt att kartlägga kompetensen

? Som bäst håller vi på att ta reda på hur man kan utnyttja invandrares kompetensprofiler, så att det ska gå smidigt att hitta arbete för dem eller att styra dem till utbildning. På kort sikt kommer vi att få säsongarbetare som det råder brist på. På medellång sikt kan vi utbilda kunnigt yrkesfolk t.ex. för vårdbranschen och andra branscher där det råder brist på arbetskraft, konstaterar Lindström.

- Dessa nya invandrare bör integreras i samhället. Vi kommer också att kräva mer aktivitet än tidigare och motprestationer av invandrare. Det bör framhävas för dem att flyttningen till Finland innebär skyldighet att följa reglerna för det finländska samhället.

- Regeringen håller sig ständigt à jour med läget. Antalet asylsökande i Finland har redan minskat under de senaste veckorna. Orsaken till detta är de kännbart strängare principer som regeringen beslutat om, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Ytterligare upplysningar:

justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Sakari Puisto, tfn 029 504 8150

specialsakkunnig Tarja Rantala, ANM, tfn 029 504 7101