Minister Lindström: Kostnadseffektivitet måste eftersträvas i de integrationsfrämjande åtgärderna

Arbets- och näringsministeriet 19.11.2015 13.45
Pressmeddelande

I den kompletterande budgetpropositionen för 2016 föreslås nästan 50 miljoner euro för främjande av invandrares integration. Tilläggsanslagen beror på det ökade antalet asylsökande, eftersom en del av dem får uppehållstillstånd och omfattas därefter av integrationstjänsterna.

- Antalet nyanlända har ökat fort. Även om det föreslås tilläggsanslag, måste nya och kostnadseffektiva handlingsmodeller införas i integrationsfrämjandet, kommenterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström propositionen, som regeringen lämnade till riksdagen den 19 november 2015.

I den ordinarie budgetpropositionen för 2016 föreslås 60,5 miljoner euro för integrationsutbildning. I den nu aktuella kompletterande budgetpropositionen föreslås ytterligare 23,8 miljoner euro för integrationsutbildning, språktester och kompetenskartläggningar för invandrare.

Ett tilläggsanslag på 20,8 miljoner euro för kommunersättningar för mottagande av flyktingar föreslås i den kompletterande budgetpropositionen. I den ordinarie budgetpropositionen för 2016 föreslås 141 miljoner euro för kommunersättningar, så det har föreslagits sammanlagt 162 miljoner euro för kommunersättningarna år 2016.

I den kompletterande budgetpropositionen har även det ökande behovet av personal inom integrationstjänsterna för invandrare vid NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna beaktats. Dessutom föreslås i den kompletterande budgetpropositionen tilläggsanslag för kostnaderna för tolkning och personalutbildning som en del av arbets- och näringsbyråernas andra omkostnader.

Förslaget om tilläggsanslag baserar sig på nya uppskattningar enligt vilka cirka 30 000 asylsökande kommer till Finland år 2015 och cirka 15 000 år 2016, och att cirka 35 procent av dem får uppehållstillstånd.

Propositionen kan läsas på finansministeriets webbplats på adressen budjetti.vm.fi/indox/indexse.jsp

Ytterligare upplysningar:

justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Sakari Puisto, ANM, tfn 029 504 8150

överinspektör Paula Karjalainen, ANM, tfn 029 504 7117