Minister Lindström deltar i Internationella arbetsorganisationen ILO:s konferens 7-8 juni 2016

Arbets- och näringsministeriet 7.6.2016 9.42
Pressmeddelande
FN:s Internationella arbetsorganisation ILO:s konferens hålls i Genève i Schweiz 30 maj-10 juni 2016. Justitie- och arbetsminister Jari Lindström talar inför plenum vid konferensen tisdagen den 7 juni.

Plenumets tema i år är bekämpning av fattigdom. FN har utarbetat ett program som syftar till undanröjande av extrem fattigdom samt hållbar utveckling fram till 2030. Programmet inbegriper bl.a. bekämpning av tvångsarbete, människohandel och barnarbete samt främjande av jämlikhet i arbetet.

Minister Lindström betonar i sitt anförande också betydelsen av sysselsättning och företagande i bekämpningen av fattigdomen.
 
- Bara genom arbete och företagande kan man garantera tillräcklig försörjning för individerna och familjerna samt å andra sidan hållbarhet för de sociala trygghetssystemen. Det är viktigt att beakta sysselsättningseffekterna av politiska beslut både på nationell nivå och även i Internationella arbetsorganisationens verksamhet, konstaterar minister Lindström.

I samband med konferensen träffar minister Lindström ministrar från Kina och Singapore samt ILO:s generaldirektör Guy Ryder.

Konferensens kommittéer behandlar i år tillsynen över ILO:s konventioner och främjandet av anständigt arbete speciellt i globala produktionskedjor.  Även metoder för att så snabbt som möjligt skapa arbetstillfällen i länder som återhämtar sig från väpnade konflikter, katastrofer eller krig är under behandling.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Liisa Heinonen, AMN, tfn 029 506 4131