Minister Lindström besöker pappersbolaget Kotkamills

Arbets- och näringsministeriet 31.8.2015 12.10
Pressmeddelande

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström besöker pappersbolaget Kotkamills Oy i Kotka tisdagen den 1 september 2015. Syftet med besöket är att bekanta sig med fabriken och informera sig om aktuella ärenden i Sydöstra Finland.

- Som före detta pappersarbetare är jag intresserad av verksamheten vid Kotkamills. Fabriken har investerat i kartongproduktion och nya maskiner och därigenom tryggat arbetsplatserna för en lång tid framåt, vilket är ovanligt under en recession. Ett syfte med besöket är också att på ett bredare plan informera sig om sysselsättningsläget och näringslivets utsikter i Sydöstra Finland.

Minister Lindström träffar Kotkamills VD Markku Hämäläinen och den övriga ledningen för fabriken samt förtroendemän. I besöket deltar även Satu Mäkelä, ansvarsområdesdirektör vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, och Juha Kouvo, direktör för Arbets- och näringsbyrån i Sydöstra Finland.

Kotkamills Oy ägs av inhemska investerare och tillverkar laminat- och tryckpapper samt sågvaror. Nästa år börjar fabriken producera en ny typ av kartong. Bolaget sysselsätter cirka 500 personer.

Ytterligare information:

justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Sakari Puisto, tfn 046 923 4915

justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Juha Halttunen, tfn 050 574 0236