Minister Lindström nöjd över säkerställandet av tillräckligt inhemskt innehav i Fennovoima

Arbets- och näringsministeriet 5.8.2015 13.29
Pressmeddelande
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström är nöjd över att frågan om Fennovoimas ägare i dag har fått en lösning och att ett tillräckligt stort inhemskt innehav i bolaget har säkerställts.

- Om Fennovoimas kärnkraftverk byggs kommer det att ha en betydande inverkan på både sysselsättningen, den energiintensiva industrins konkurrenskraft och förverkligandet av regeringens klimat- och energipolitiska mål, konstaterar minister Lindström.

- Finland är i stort behov av nya industriella investeringar, och Fennovoimas miljardprojekt hör till just den typ av projekt som Finland behöver för att ta sig upp ur recessionen. Det är ett bra exempel på att Finland fortsättningsvis är ett land där det lönar sig att göra industriella investeringar. Projektet skapar också förutsättningar för andra investeringar, eftersom kärnkraft är livsviktig baskraft för industrin.

Ytterligare information:

justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Juha Halttunen, tfn 050 574 0236