Minister Lindström vädjar: Parterna inom handelssjöfart snabbt tillbaka till förhandlingarna om konkurrenskraftsavtalet

Arbets- och näringsministeriet 2.6.2016 10.40
Pressmeddelande
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström vädjar till avtalsparterna inom handelssjöfarten att de ska återvända till förhandlingarna om konkurrenskraftsavtalet så snabbt som möjligt.

- Jag vädjar till alla avtalsparter inom handelssjöfarten att de snabbt ska återvända till förhandlingsbordet. Exportindustrin är en hörnsten för välfärden och ekonomin i Finland. Därför måste man under alla omständigheter tillsammans kunna säkerställa att exportindustrins produkter levereras till kunderna inom leveranstiderna, säger minister Jari Lindström.
 
- Merparten av vår utrikeshandel transporteras till sjöss. Därför är handelssjöfarten en akilleshäl också med tanke på exportindustrins kunder. Nu kan arbetsmarknadsparterna inom handelssjöfarten trygga den spirande tillväxten i vår export, poängterar minister Lindström.

Ytterligare upplysningar:
justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Juha Halttunen, tfn 050 574 0236