Minister Lindström: VR säger upp - sysselsättningsläget i landet har försvagats snabbt

Arbets- och näringsministeriet 28.8.2015 14.10
Pressmeddelande

Det statliga järnvägsbolaget VR meddelade i dag den 28 augusti 2015 att bolaget inleder samarbetsförhandlingar och minskar personalen med 570 personer som högst. Samarbetsförhandlingarna berör cirka 2 800 personer.

- Sysselsättningsläget i landet har försvagats snabbt och antalet långtidsarbetslösa har ökat i oroväckande grad. Arbetslösheten tacklas på många fronter i enlighet med regeringsprogrammet, men en del av förändringarna tar längre tid, berättar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

- Som en omedelbar åtgärd gör jag ansträngningar för att tilläggsbudgeten för åtgärdande av arbetslösheten ska bli godkänd inom en snar framtid, fastställer minister Lindström.

Arbets- och näringsministeriet publicerade sin senaste sysselsättningsöversikt tisdagen den 25 augusti 2015. Enligt översikten fanns det i slutet av juli sammanlagt 381 600 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna. Det är 31 200 fler än ett år tidigare.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 100 fler än i juli i fjol, dvs. sammanlagt 57 000. Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 113 100, vilket är 20 500 fler än ett år tidigare.

Ytterligare upplysningar:

justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Sakari Puisto, tfn 046 923 4915