Minister Rehn: Förutsättningarna för Fennvoimas ansökan om att få uppföra kärnkraftsverk bedöms först när tiden gått ut

Arbets- och näringsministeriet 24.6.2015 12.04
Pressmeddelande

Tidsgränsen för att uppfylla de förutsättningar som hänför sig till Fennovoimas ansökan om att få uppföra kärnkraftsverket Hanhikivi 1 är tisdagen den 30 juni 2015 nästa vecka. Detta baserar sig på statsrådets principbeslut som riksdagen fastställde i december 2014.

- Fortum Abp:s börsmeddelande från i onsdags ändrar inte på något sätt statsrådets eller ministeriets tidtabell eller andra grunder för beslutet. Tidsfristerna för uppfyllande av de nämnda förutsättningarna är desamma som tidigare, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Arbets- och näringsministeriet har till uppgift att bedöma om de förutsättningar som hänför sig till ansökan om att få uppföra kärnkraftverket uppfylls i fråga om samhällets helhetsintresse och i synnerhet i fråga om det inhemska innehavet på 60 procent. 

- Enligt statsrådets principbeslut handlar säkerställandet av det inhemska innehavet om ett ytterst viktigt nationellt intresse, som säkerställer styrbarheten av den finländska energipolitiken och därmed landets försörjningsberedskap inom energiekonomi, påpekar Rehn.

- Kravet på inhemskt innehav har således en central roll vid bedömningen av om statsrådets och riksdagens tydligt uttryckta vilja uppfylls. På så sätt mäts projektets meningsfullhet med tanke på det finländska samhällets helhetsintresse och energiekonomi, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 0295 047 480