Minister Rehn följer med president Niinistö till Turkiet

Arbets- och näringsministeriet 12.10.2015 11.43
Pressmeddelande
Republikens president Sauli Niinistö avlägger ett officiellt besök i Turkiet den 12 - 15 oktober 2015. Med på resan är också näringsminister Olli Rehn och en delegation av företagsledare.

Som medlem av president Niinistös följe träffar minister Rehn Turkiets politiska ledning i Ankara. Onsdagen den 14 oktober fortsätter besöket i Istanbul där det arrangeras ett seminarium om de ekonomiska relationerna mellan Finland och Turkiet.

? Vi anländer till Turkiet vid ett speciellt ögonblick, och därför vill jag uttrycka mitt deltagande till hela folket och myndigheterna i Turkiet, särskilt till de anhöriga till offren och deras vänner, säger minister Olli Rehn.

Målet för minister Rehns resa är att utveckla handelsförbindelserna och de ekonomiska relationerna mellan Finland och Turkiet samt att utöka samarbetet mellan ländernas företag. Turkiet är redan nu en viktig handelspartner till Finland och de finländska företagen. Ett konkret exempel på detta är att det i år har grundats en ekonomi- och handelskommission (Joint Economic and Trade Commission, JETCO) mellan Finland och Turkiet.

? Energieffektivitet, förnybar energi och biobränslen samt cleantech-lösningarna är exempel på Finlands starka sidor, och där har vi enligt min åsikt mycket att ge till våra turkiska handelspartner. Andra potentiella områden för utökad handel är också bioekonomisektorn, energisektorn, IKT och hälsovården, summerar minister Rehn.

Tyngdpunkten i den finländska företagsdelegationen ligger starkt på företagen inom cleantech och energisektorn. I delegationen ingår företrädare för EHP-Tekniikka Ltd, Ensto Group, Outotec Oyj, Saanio & Riekkola Oy och Vaisala Oy och EK samt Strålsäkerhetscentralen (STUK), Teknologiska forskningscentralen VTT och Finpro.  Delegationen leds av generaldirektören för Componenta, Heikki Lehtonen.

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490
specialsakkunnig Tuuli-Maaria Aalto, tfn 050 431 7529