Minister Rehn: Samarbetet mellan företagen ökar Äänekoski bioproduktfabriks betydelse

Arbets- och näringsministeriet 17.2.2016 14.46
Pressmeddelande

Metsä Fibre Oy och EcoEnergy SF meddelande den 17 februari 2016 om ett samarbetsavtal kring den framtida produktionen och materialflödena vid den bioproduktfabrik som håller på att byggas i Äänekoski. EcoEnergy Oy planerar att bygga ett biogasverk i närheten av bioproduktfabriken. Biogasverket ska producera gas för trafikbruk samt fasta bränslen.

? Meddelandet om företagens samarbete ligger i linje med de förväntningar som regeringen har på Äänekoski bioproduktfabrik som ett spetsprojekt inom bioekonomi. I Äänekoski genomförs den genom tiderna största skogsindustriinvesteringen i Finland, som i många hänseenden är unik och som har en hög grad av inhemskt ursprung, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

? Omkring fabriken byggs ett industriellt ekosystem av ett helt nytt slag, som utnyttjar trä på ett mångsidigt och resurseffektivt sätt för tillverkning av olika traditionella och nya produkter. Också många små och medelstora företag deltar i projektet, konstaterar Rehn.

I början av februari beviljade arbets- och näringsministeriet EcoEnergy SF närmare 4,6 miljoner euro i energistöd som ett led i regeringens spetprojekt "Kolfri, ren och förnybar energi". I april i fjol beviljade arbets- och näringsministeriet Metsä Fibre Oy 32 miljoner euro i energistöd för Äänekoskifabrikens energikoncept som inbegriper ny teknik.

Världens största fabrik för produktion av barrträdscellulosa, som enligt uppgift ska stå färdig 2017, ska framställa cirka 1,3 miljoner ton cellulosa per år. All energi som fabriken behöver produceras med hjälp av förnybara energikällor och fabriken har en mycket hög energiprestanda. Fabriken ska producera förnybar energi också för inmatning i elnätet. Enligt uppskattning kommer CO2-utsläppen att minska med sammanlagt cirka 518 000 ton per år.

Användningen av importerad olja för trafikbruk ska ersättas genom biogas som produceras av EcoEnergy SF. Anläggningen ska producera cirka 24 GWH biogas per år. Den ska även tillverka pelletar som ska användas i pannor för fast bränsle. Som råvara kommer biogasverket att använda slammet från Metsä Fibres produktionsanläggning. Enligt företagets uppskattning kommer projektet att minska utsläppen av koldioxid med cirka 24 000 ton per år.

Äänekoskiprojektets direkta sysselsättningseffekt är cirka 2 500 årsverken. Siffran inbegriper arbetsplatserna längs hela värdekedjan. En stor del av dessa återfinns i skogs- och logistikkedjan. Sysselsättningseffekten under byggtiden är cirka 6 000 årsverken inom planering, byggande och andra uppgifter. Sysselsättningseffekten av EcoEnergy SF:s projekt under byggtiden är cirka 25?35 årsverken, och som följd av projektet uppstår 10?12 nya jobb.

Regeringen har reserverat sammanlagt 100 miljoner euro för spetsprojektet Kolfri, ren och förnybar energi åren 2016?2018.

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490

överinspektör Pekka Grönlund, ANM, tfn 029 506 4815