En hälsning från ministrarna Rehn och Lindström: Trevlig företagardag!

Arbets- och näringsministeriet 4.9.2015 14.22
Pressmeddelande

I morgon, lördagen den 5 september 2015, firas företagardagen igen. I egenskap av ministrar som är ansvariga för främjande av företagandet och näringarna vill vi för vår egen del skicka en hälsning till landets alla företagare och också andra som firar företagardagen.

Företagardagen har firats sedan år 1997. Den femte september har det ordnats olika lokala och regionala evenemang kring temat. I år arrangeras huvudevenemanget på Narinkens torg i Helsingfors.

Temat för årets företagardag är fostran till företagsamhet, vilket innebär att dagens programinslag huvudsakligen är riktade till ungdomar. Företagardagen har uppmärksammats särskilt vid skolor och läroinrättningar.

­? Endast genom arbete, företagsamhet och nya innovationer kan Finland få uppleva ett nytt uppsving. Därför är det viktigt att de unga får insikter i företagarlivet. Att få träffa företagare och tala med dem är den bästa fostran till företagsamhet, påpekar minister Olli Rehn.

Också regeringsprogrammet och särskilt de spetsprojekt som leds av arbets- och näringsministeriet syftar till att förbättra förutsättningarna för företagande i hela landet.

Detta är av särskilt stor vikt i situationer med omfattande strukturella förändringar, då uppmuntran till företagsamhet ofta toppar regeringens lista över behövliga åtgärder.

- Vårt land undergår exceptionellt stora förändringar just nu, och den enda vägen framåt går genom företagande och arbete. Våra tillvägagångssätt och samhällets strukturer måste reformeras, konstaterar minister Jari Lindström.

I Finland står företagandet relativt högt i kurs, och allt fler människor vill bli företagare. Det mest positiva i detta är att särskilt unga människors intresse för att bli företagare tycks öka. Det låter lovande i våra öron.

Vi önskar alla som redan är företagare en givande företagardag och alla som överväger att bli företagare lysande idéer, handlingskraft och mod!