Ministrar hoppas på fler kommunplatser för flyktingar

Arbets- och näringsministeriet 27.4.2015 12.15
Pressmeddelande

För den största delen av de kvotflyktingar som kommer till Finland i år finns det säkert besked om en plats i en av kommunerna i Finland. Trots det behövs det åtminstone 300 ytterligare kommunplatser redan för kvotflyktingarna. Arbetsminister Lauri Ihalainen och inrikesminister Päivi Räsänen vädjar till kommunerna för att de ska hjälpa personer som behöver internationellt skydd.

Finlands flyktingkvot för innevarande år är 1 050 personer, varav 600 riktas till flyktingar från Syrien. Syriens inbördeskrig, som redan är inne på det femte året, har fördrivit närmare 4 miljoner människor från landet. Förutom kvotflyktingar behövs kommunplatser också för dem som fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd och ansökt om asyl. Allt som allt behövs det i år uppskattningsvis 2 300 kommunplatser.

- Vi vill tacka de kommuner som i fjol tog sig an utmaningen att placera flyktingar. Samtidigt vädjar vi dock både till dem och till kommuner som fortfarande överväger placering av flyktingar. Vi hoppas att kommunerna ska fatta beslut om mottagande för flera års tid, för att hjälpa dem som behöver internationellt skydd, säger arbetsminister Ihalainen och inrikesminister Räsänen.

I fjol understöddes den kommunala mottagningsverksamheten direkt genom ett separat projekt på 2,8 miljoner euro. Responsen om stödåtgärderna har varit god. Även under innevarande år kommer mottagningsverksamheten i kommunerna att stödjas med cirka tre miljoner euro. Stödet möjliggörs av EU-kommissionens Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF), via vilken ersättningar som EU-kommissionen betalar för mottagande av kvotflyktingar kanaliseras till Finland. 

I Finland finns flera kommuner som har dragit nytta av tilläggsstödet, när de byggt upp sin kompetens i arbetet med flyktingmottagning. Långsiktigt, årligen förekommande mottagande gör det möjligt att integrera arbetet som en del av kommunens normala verksamhet samt att öka expertisen. Dessutom har de mottagande kommunerna fått positiv respons om att hjälpa flyktingar.

- Samarbetet med kommunala beslutsfattare har löpt väl under den gångna regeringsperioden. Kommuner har varit aktiva i integrationspolitiken och visat mänsklighet och ansvar, när de haft hand om flyktingmottagning, säger arbetsminister Lauri Ihalainen.
 

- Det har varit glädjande att se att finländare fortfarande har ett gott hjärta och vilja att hjälpa sina medmänniskor. Behovet av hjälp hos de flyktingar som kommer via kvoten har undersökts och det är obestridligt, säger Päivi Räsänen.

Ytterligare upplysningar:
migrationsdirektör Kristina Stenman, ANM, tfn 029 504 7048
projektchef Tarja Rantala, ANM, tfn 029 504 7101