20 miljoner euro i energistöd för fyra spetsprojekt

Arbets- och näringsministeriet 4.2.2016 13.42
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har den 4 februari 2016 beviljat 9,6 miljoner euro i stöd för St1 Deep Heat Oy:s demonstrationsprojekt för geotermisk energi efter att regeringens finansutskott tillstyrkt beslutet. Medlen beviljades av de anslag som regeringen reserverat för spetsprojekt.

Arbets- och näringsministeriet stöder dessutom fyra andra företags projekt för användning av biogas i trafiken. Tre av dem får stödet i form av spetsprojektfinansiering. Energisektorn har nu beviljats sammanlagt 19,5 miljoner euro i spetsprojektstöd.

St1 Deep Heat Oy:s projekt handlar om att första gången i Finland demonstrera användningen av geotermisk energi i värmeproduktionen. I Otnäs i Esbo ska det enligt planerna borras två cirka 7 kilometer djupa hål mellan vilka det ska byggas ett system med vattencirkulation. Värmeanläggningens planerade effekt är 40 MW och den ska producera värme motsvarande cirka 320 GWh. Detta system ska delvis ersätta användningen av stenkol i värmeproduktionen för fjärrvärmenätet i Esbo.

Mer fart på användningen av biogas i trafiken

Syftet med stödet till användningen av biogas i trafiken är att ersätta fossila bränslen i trafiken och att kommersialisera ny teknik. Denna gång beviljades stöd för EcoEnergy SF Oy:s projekt i Äänekoski samt för Riihimäen Biotehdas Oy:s projekt och Gasum Oy:s projekt. Av det s.k. basläggande energistödet stöddes samtidigt det i Jyväskylä belägna bolaget Mustankorkea Oy:s projekt som syftar till användning av biogas i trafiken. Den nya teknik som projekten inbegriper har särskilt att göra med råvarufraktioner som är av nytt slag och mer svårhanterliga. Om projekten visar sig vara framgångsrika, kan råvarupotentialen för biogas i trafiken utökas i betydlig grad.

Regeringen har reserverat sammanlagt 100 miljoner euro för spetsprojektet Kolfri, ren och förnybar energi åren 2016?2018. Resterande 80 miljoner euro ska enligt planerna beviljas demonstrationsprojekt för ny energiteknik åren 2017-2018.

Mer information om regeringens målsättningar:

 https://www.tem.fi/sv/aktuellt/under_behandling/spetsprojekt_och_program/energi-_och_klimatstrategi_2016/energi-_och_klimatmal

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490
justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Juha Halttunen, tfn 029 506 0066
överinspektör Pekka Grönlund, ANM, tfn 029 506 4815
överinspektör Kati Veijonen, ANM, tfn 029 504 7170