OP Gruppen blir förmedlare i Efsi-garantiprogram som gäller Finland

Arbets- och näringsministeriet 30.3.2016 10.30
Pressmeddelande
Europeiska investeringsfonden (EIF) och OP Gruppen undertecknade den 30 mars 2016 det första garantiprogrammet för Finland som utnyttjar Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi). Efsi-finansieringen främjar EU:s investeringsprogram, som ska ge ökad hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.

Den garanti som nu undertecknats av EIF och OP Gruppen gäller företagslån till ett sammanlagt belopp av 150 miljoner euro. OP-gruppen kan bevilja lån inom ramen för garantin via sina 180 verksamhetsställen i Finland, men även i Estland, Lettland och Litauen. Lån beviljas innovativa små och medelstora företag och små mid-cap-företag vars personalstyrka är mindre än 500 personer.

- OP Gruppen är den första organisationen i Finland som förmedlar Efsi-finansiering. Det garantiprogram som den har förhandlat fram visar att Efsi är ett konkret verktyg för att främja företags, i det här fallet innovativa små och medelstora företags, utveckling, investeringar och tillväxt. Jag tror att OP Gruppens exempel höjer intresset för denna nya finansieringsmöjlighet, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

- Små och medelstora företag har en viktig roll när det gäller att få Finlands ekonomi tillbaka in på en tillväxtväg. Vi har ett betydande antal företag som har potential att utöka sin verksamhet och skapa nya arbetstillfällen. Med hjälp av Efsi-finansieringen kan företagen nu få förmånlig finansiering för innovationer och produktutveckling. Finlands ekonomi behöver positiva signaler. Jag är glad över att OP har valts till den första Efsi-förmedlingsbanken i Finland, konstaterar OP Gruppens chefdirektör Reijo Karhinen.

Garantiprogrammet InnovFin (InnovFin = EU Finance for Innovators), som nu undertecknats av EIF och OP Gruppen är den tredje Efsi-finansieringslösningen som gäller Finland. Tidigare Efsi-finansiering som kommit till Finland är 75 miljoner euro till Metsä Fibres bioraffinaderi i Äänekoski och 30 miljoner euro för kapitalisering av kapitalfinansieringsfonden Open Ocean.

Efsi är en viktig ny finansieringsmöjlighet i strävan efter att få investeringarna i Finland att öka igen. Det kan inte ske någon ekonomisk tillväxt innan det börjar göras investeringar, och då uttryckligen investeringar inom företagssektorn. Investeringarna inom den privata sektorn i Finland har minskat betydligt mer än i övriga Europa, till och med 30 % jämfört med år 2007.

- Efter en lovande början har utnyttjandet av fonden i Finland inte gått framåt på önskat sätt. Projektägarna har varit försiktiga i det osäkra ekonomiska läget. Framskridandet av lösningar som förbättrar konkurrenskraften i kombination med de förhandlingar som inletts på arbetsmarknaden har förhoppningsvis en sporrande inverkan på investeringarna, säger minister Rehn.

- Jag har också försökt aktivera ANM-koncernens viktiga aktörer, Finnvera, Tekes och Finlands Industriinvestering att skapa sig en lämplig roll i förmedlandet av Efsi-finansiering till Finland. Det mål som sattes upp i höstas, att minst en miljard euro i Efsi-finansiering i olika former ska kanaliseras till Finland, gäller fortfarande, konstaterar Rehn.

Ytterligare upplysningar:

Jussi Yli-Lahti, konsultativ tjänsteman, tfn 050 396 1072

OP kommunikation, tfn 050 523 9904