Regeln om förvaring av patroner hemma återställdes till sin tidigare form

Arbets- och näringsministeriet 17.9.2015 13.00
Pressmeddelande

Regeringen upphävde den 17 september 2015 de krav på brandtålighet vid förvaring av patroner och andra explosiva varor hemma samt märkningar på förvaringsskåpet som ingick i förordningen om säkerhetskrav, som trädde i kraft i början av september.

Beslutet återställer bestämmelsen om förvaring hemma till sin tidigare form. Efter det ska patroner och krut, på samma sätt som tidigare, förvaras tillräckligt omsorgsfullt och försiktigt samt i låst skåp, så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Det vore motiverat att ordna förvaringen av patroner och annan ammunition till skjutvapen som förvaras hemma på ett sätt som är enhetligt med förvaringen av vapen. Därför ska arbets- och näringsministeriet i fortsättningen bedöma revideringar av bestämmelserna tillsammans med inrikesministeriet, som ansvarar för skjutvapenlagen. Med tanke på medborgarna vore det mest praktiskt att bestämmelserna om skjutvapen och ammunition framöver samlas till ett ställe.

Ytterligare upplysningar:
handelsrådet Tomi Lounema, ANM, tfn 029 506 2697