En extra satsning på 10 miljoner euro för SMF-företags internationalisering

Arbets- och näringsministeriet 29.1.2015 13.20
Pressmeddelande

I dag den 29 januari 2015 fördelade regeringen 10 miljoner euro för små och medelstora företags (SMF-företag) internationalisering. Understöden riktas i synnerhet till konsulteringsprojekt som stärker företags beredskap för internationalisering, men det är också möjligt att finansiera andra projekt som främjar internationalisering, till exempel marknadsanalyser, deltagande i mässa osv.

- Det finns skäl att satsa på SMF-företags internationalisering, eftersom bara en liten del av våra SMF-företag bedriver direkt export. Ofta är internationalisering den enda möjligheten till stark tillväxt i företaget, så det är speciellt viktigt att främja internationalisering också med tanke på tillväxten och sysselsättningen. Genom detta beslut stärks förutsättningarna att genomföra internationaliseringsprojekt i alla regioner i landet, konstaterar arbetsministerLauri Ihalainen.

Anlaget fördelas till NTM-centralerna i södra och västra Finland. Främjande av internationalisering har en central roll även i Finlands strukturfondsprogram. Således kan internationalisering i SMF-företag i östra och norra Finland i dessa regioner stödjas med medel från strukturfondsprogrammet.

NTM-centralerna verkar som en fast del av nätverket TeamFinland, centralernas finansiering för SMF-företags internationalisering har en central roll i handlingsmodellen TeamFinland. Det nu tilldelade anslaget stärker för sin del TeamFinland-nätverkets tillgängliga resurser för SMF-företags internationalisering.

Ytterligare upplysningar:
industrirådet Heikki Vesa, ANM, tfn 02950 63674
överinspektör Sirpa Hautala, ANM, tfn 02950 63684