Rapport: Utmaningen för bageribranschen är att förbättra lönsamheten

Arbets- och näringsministeriet 8.12.2015 13.00
Pressmeddelande
ANMs och NTM-centralernas meddelande

Bageribranschen kämpar med blygsam lönsamhet. Efterfrågan på inhemska bageriprodukter har minskat och delvis ersatts med utländska produkter. Utmaningar medförs också av det hårda konkurrensläget, den hårda priskonkurrensen, ökningen av produkter som är alternativa till traditionella bageriprodukter samt konsumenternas försvagade köpkraft.

Mätt med antalet verksamhetsställen och antalet jobb är bageriindustrin den största underbranschen inom livsmedelsindustrin. Branschen sysselsätter över 7 800 personer i nästan 700 företag. Även branschens indirekta sysselsättningsskapande effekt är betydande. Uppgifterna framgår av branschrapporten för livsmedelsindustrin, som arbets- och näringsministeriet och NTM-centralerna publicerade den 8 december 2015 i Helsingfors.

- Konkurrenskraften hos stora företag baserar sig på effektivitet, medan specialprodukter erbjuder små och medelstora företag möjligheter till framgång. Framgångsfaktorer för små bagerier är att de är lokala, att produkterna är färska, att de har specialprodukter och flera kanaler, konstaterar sammanställaren av rapporten, branschchef Leena Hyrylä från NTM-centralen i Sydöstra Finland.

För att verksamheten ska vara lönsam krävs av alla företag i branschen att de är effektiva, specialiserar sig, har kunnande, anpassar sig till förändringar och utvecklas kontinuerligt samt att utbudet är användarorienterat, berättas i rapporten.

Konsumenternas ökade krav samt konsumtionstrender som påverkar matvalen har ändrat konsumtionsbeteendet.  Andelen bageriprodukter som gräddats i butiker och restauranger fortsätter att öka, medan andelen förpackade bageriprodukter minskar. Samtidigt ökar importen av bageriprodukter.

Bageriindustrin kommer även framöver att vara en betydande aktör i Finland. Enligt Canadeans rapport förutspås det att bageri- och spannmålsprodukterna kommer att öka mer i både värde och volym åren 2014-2019 än de gjorde åren 2009-2014.

- Inhemsk efterfrågan är en ytterst betydelsefull faktor för bageribranschen och sysselsättningen i branschen. Bröd är mer än bara en del av vår kost. Bröd handlar om finländsk matproduktion, företagsamhet, sysselsättning, vår ekonomiska välfärd och vår matkultur, betonar Hyrylä.

Branschrapporten för bageriindustrin finns fr.o.m. den 8 december tillgänglig på adressen www.temtoimialapalvelu.fi
 
Ytterligare upplysningar:
branschchef Leena Hyrylä, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 040 574 6220
utvecklingschef Esa Tikkanen, ANM, tfn 050 040 5459