Inför nya lösningar genast, gör slut på evigt planerande

Arbets- och näringsministeriet 30.7.2015 9.03
Pressmeddelande

Omedelbar omsättning av hållbara lösningar i praktiken i stället för ständig planering har framstått som ett av de populäraste förslagen vid den webbtankesmedja som avser att kartlägga de viktigaste aktuella trenderna i arbetet för att främja ren teknik, bioekonomi och digitalisering.

Den enkät som genomförs på internet är ett led i förberedelserna inför konferensen The Global Cleantech Summit 2015, som arrangeras i Helsingfors den 8-10 september 2015.

-De som deltagit i webbtankesmedjan anser att största delen av de lösningar som behövs för följande globala framsteg redan har uppfunnits, det är nu endast fråga om hur de kan utnyttjas. För att nya lösningar ska få fotfäste ska lagstiftningen förutsätta tillräckligt enhetliga handlingsprinciper på olika håll i världen, summerar operativa direktören för Fountain Park, Janne Jauhiainen.

Experiment med nya lösningar ska underlättas genom lagstiftningen

De nya, hållbara lösningarna ska vara ekonomiskt ändamålsenliga ur både industrins och konsumenternas synvinkel. Ändamålsenligheten i genomförandet kan påverkas genom lagstiftningen och beskattningen. Genom lagstiftningen kan man underlätta snabba experiment och förutsätta införande av hållbara lösningar.

Enligt forskningsresultaten ses ny, betydande potential i medborgarnas aktiva roll; omvandlingen av var och en av dem till en produktiv enhet, och inte enbart fungerande som konsumenter.

"Med hjälp av de möjligheter som sociala medier och internet skapar sammanförs människornas idéer och transformationen kan börja på riktigt", konstaterar en av dem som deltagit i webbtankesmedjan.

Ny industriell revolution är nu möjlig

Den sammantagna effekten av bioekonomi, cleantech och digitalisering (BCD) beskriver enligt dem som deltagit i tankesmedjan på ett bra sätt möjligheterna för en "ny industriell revolution". De framsteg som görs på nämnda områden och som stöder varandra kan i betydlig grad främja genombrottet för nya lösningar.

Det är möjligt att exempelvis i städerna skapa ytterst attraktiva möjligheter för ett omfattande utnyttjande av nya lösningar kring ren teknik inom både industrin och hushållen genom att alla data om all slags verksamhet som lagras i olika system, dvs. Big Data, utnyttjas för att optimera processerna för kretsloppsekonomin.

Hela 1 300 respondenter har redan genom webbtankesmedjan deltagit i förberedelserna för konferensen The Global Cleantech Summit 2015. De överlägset flesta respondenterna har varit från Finland. Respons har dessutom fåtts från europeiska länder och från olika håll i världen. Webbtankesmedjan öppnades i februari 2015 och den kommer att hållas öppen för diskussion ännu efter konferensen i september.

The Global Cleantech Summit 2015 arrangeras i Helsingfors 8?10.9.2015. Konferensen erbjuder synvinklar och företagskontakter kring globala lösningar och framgångshistorier, och den utgör en arena för debatten om konkreta steg som är aktuella just nu. Evenemanget samordnas av statsrådets strategiska program för cleantech tillsammans med Finlands främsta cleantech-aktörer.

Ytterligare upplysningar:

Kaisu Annala, strategidirektör, cleantech, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 383 6109, [email protected]

Hannu Väänänen, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 410 4909, [email protected]

Janne Jauhiainen, operativ direktör, Fountain Park, tfn + 358 50 321 7977, [email protected]

Anmäl dig som deltagare!

www.globalcleantechsummit.fi


Du kan delta i tankesmedjan på adressen: www.fountainpark.fi/globalcleantech