Rehn och Lindström: Återigen goda nyheter från marinindustrin

Arbets- och näringsministeriet 16.12.2015 10.50
Pressmeddelande
Rauma Marine Constructions Oy (RMC) meddelade den 16 december 2015 att bolaget breddar sin ägarbas. Finlands Industriinvestering Ab, en fond som förvaltas av Taaleritehdas samt Finda Oy deltar i en investeringsrunda genom vilken RMC:s aktiekapital utökas till nästan 25 miljoner euro.

RMC är ett finländskt skeppsbyggnadsbolag, som inledde sin verksamhet sommaren 2014 i Seaside Industry Park i Raumo. Bolaget har specialiserat sig på att bygga kombiisbrytare, bil- och passagerarfärjor och fartyg som behövs av försvarsmakten. Dess mål är att inleda en mer omfattande skeppsbyggnad med hjälp av de placeringar som nu görs.

- Att varvet i Raumo breddar sin ägarbas och expanderar sin verksamhet är ett starkt bevis på den finländska marinindustrins livskraft och kunnande i världsklass även i fråga om arktisk skeppsbyggnad och byggande av andra specialfartyg. Finansieringen gör det möjligt att ta emot även större fartygsbeställningar till Raumo, bedömer näringsminister Olli Rehn.

- Placeringarna i bolaget ger orsak att tro på bolagets potential, dess kunnande och dess förmåga att agera flexibelt på den krävande marknaden för bl.a. arktiska fartyg och specialfartyg, fortsätter Rehn.

- Om RMC förverkligar sina planer på att åter inleda skeppsbyggnad i större skala i Raumo, är det goda nyheter för regionens yrkesfolk inom marinindustri. Det innebär åtminstone hundratals nya arbetstillfällen, särskilt hos varvets underleverantörer. Långa traditioner och ett starkt regionalt stöd ger orsak att tro att projektet lyckas, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Att orderböckerna hos varven i Helsingfors och Åbo är fulla innebär en utmärkt möjlighet för varvet i Raumo att även i fortsättningen få beställningar på bil- och passagerarfärjor. För närvarande är varvet i Raumo det enda vid sidan om Helsingforsvarvet som koncentrerar sig på åtminstone medelstora isbrytare.

Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp Marinindustri 2020 har satt som mål att Finland ska bli en stormakt inom arktisk marinindustri. I Finland är den arktiska marinindustrins funktioner och tjänster integrerade, och hela värdekedjan kontrolleras regionalt.

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490

justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Sakari Puisto, tfn 029 504 8150

överdirektör Petri Peltonen, ANM, tfn 050 62663