Rehn och Lindström: Avtalet mellan Valmet Automotive och Mercedes-Benz ger bilfabriken i Nystad kontinuitet

Arbets- och näringsministeriet 26.11.2015 13.00
Pressmeddelande
Näringsminister Olli Rehn och justitie- och arbetsminister Jari Lindström är mycket nöjda över Valmet Automotives och Mercedes-Benz meddelande att GLC-modellen börjar tillverkas i Finland under första kvartalet av 2017.

- Att samarbetet mellan de båda bolagen fortsätter efter tillverkningen av Mercedes-Benz A-klass med tillverkning av den nya GLC-modellen är ett fint intyg på den finländska bilindustrins höga nivå och förmåga att modernisera sig. Samtidigt tyder det på mycket starkt förtroende för Valmet Automotives industriella kunnande och de anställdas yrkesskicklighet, konstaterar näringsminister Olli Rehn.   

Tillverkningen av Mercedes-Benz A-klass, som inleddes 2013, kommer att fortgå i Nystad ännu under nästa år, men i och med det nya tillverkningsavtalet kommer tyngdpunkten i fabrikens verksamhet att allt mera förskjutas mot tillverkning av den nya GLC-modellen. Tillverkningsvolymen av Mercedes-Benz A-klass i Finland kommer att sjunka från detta års nivå när fabriken förbereder sig på att snabbt få i gång produktionen av GLC-modellen.

- Vi litar på att Valmet Automotive behandlar sina anställda på ett långsiktigt sätt i denna övergångsfas. För branschen är det uppmuntrande om bolaget till och med kan anställa mer arbetskraft efter att tillverkningen av den nya bilmodellen har inletts, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Valmet Automotive inleder genast ett projekt med målet att få i gång tillverkningen av GLC-modellen. Projektet innebär omfattande omändringar vid bilfabriken i Nystad, bland annat byggande av en ny fabriksdel för svetsning av karosser. Storleken på de investeringar som ingår i projektet uppgår till tiotals miljoner euro.

Situationen medför ett tillfälligt behov av anpassningsåtgärder vid Valmet Automotive, vilket innebär att bolaget inleder samarbetsförhandlingar som gäller produktionspersonalen. Behovet av anpassningsåtgärder, som börjar under våren 2016, beräknas motsvara cirka 300 årsverken på årsnivå.

Enligt Valmet Automotive kommer fabriken att behöva alla sina nuvarande bilbyggare när produktionen av GLC-modellen inleds på allvar i början av 2017. Enligt bolaget kommer ingen att sägas upp, och man strävar efter flexibla lösningar under den tid då sysselsättningsbehovet är lägre. Bolaget bedömer också att man senare kommer att rekrytera mer personal för tillverkningen av GLC-modellen.

Man beräknar att tillverkningen av GLC-modellen i projektskedet kommer att ha en sysselsättande effekt på sammanlagt några hundra årsverken. Efter att den egentliga produktionen har inletts kommer tillverkningen av GLC-modellen att sysselsätta cirka 1 200 personer vid Valmet Automotive och cirka 300 personer vid underleverantörer.

Ytterligare information:
näringsministerns specialmedarbetare Hannu Väänänen, tfn 050 410 4909
justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Juha Halttunen, tfn 050 574 0236

Mer information om affären på Valmet Automotives webbplats: www.valmet-automotive.com