Rehn diskuterade med Estlands ekonomiminister om utvecklandet av gemensam gasinfrastruktur

Arbets- och näringsministeriet 11.8.2015 15.24
Pressmeddelande
Näringsminister Olli Rehn och Estlands ekonomiminister Kristen Michal förde i dag den 11 augusti 2015 ett telefonsamtal om energisamarbetet mellan länderna. Ministrarna bekräftade att de förbinder sig till den gemensamma färdplan för förbättring av ländernas gasinfrastruktur som Finlands statsminister och Estlands premiärminister kom överens om i november i fjol.

Ministrarna konstaterade att gasledningen Balticconnector, som planerats mellan Finland och Estland, är viktig förutom för skapande av en gemensam inre marknad för gas också för energiförsörjningen i hela området. Ministrarna kom också överens om att den tjänstemannakommitté som ansvarar för projektet ska sammanträda så snart som möjligt för att säkerställa att gasledningen blir klar enligt tidtabellen.

Rehn och Michal kom även överens om att träffas inom en snar framtid.

Statsminister Alexander Stubb och Estlands premiärminister Taavi Rõivas satte som mål i november i fjol att gasledningen Balticconnector ska vara klar 2019.

Ytterligare information:
Herkko Plit, industriråd, ANM, tfn 050 462 0788
Olli Rehn