Rehn: Finlands arbete för att få datorhallar bär frukt

Arbets- och näringsministeriet 10.12.2015 11.00
Pressmeddelande
Det tyska bolaget Hetzner Online AG meddelade den 10 december att den ska bygga sin nya datorhall i Tusby, nordost om Helsingfors-Vanda flygplats. Avsikten är att byggandet av hallen ska påbörjas i vår.

- Vi är glada över Hetzner Onlines beslut och välkomnar företaget till Finland. Finland arbetar målmedvetet för att få hit datorhallsinvesteringar och dataintensiv industri. Vi arbetar för att Finland ska utvecklas till en knutpunkt för global datatrafik. Hetzner Onlines beslut är en indikation på att arbetet bär frukt, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

- Finland erbjuder datorhallsaktörer en stabil och tillförlitlig verksamhetsmiljö. Under de senaste åren har det arbetats aktivt för att utveckla den och detta arbete kommer att fortgå. Finlands konkurrenskraft som verksamhetsmiljö har förbättrats genom beslutet om att sänka punktskatten på elström för datorhallar till samma nivå som för industrin. Dessutom satsar Finland på att utveckla dataförbindelserna. Den direkta sjökabelförbindelsen från Finland till Tyskland, som blir klar i början av nästa år, kommer att snabba upp datatrafiken på ett avgörande sätt.

Till Finlands styrkor hör även ett för datorhallar gynnsamt svalt klimat och en stabil markgrund. Även de samhälleliga förhållandena är stabila. I Finland finns högklassigt kunnande inom IKT och datasäkerhet samt utbildad arbetskraft. Även det finländska elnätets driftsäkerhet är en klar attraktionsfaktor.

Digitaliseringen är en av spjutspetsarna i den kommande ekonomiska tillväxten i Finland. Som grund för den digitala affärsverksamheten behöver Finland en stabil infrastruktur, som består av såväl arbetskraftens kompetens som den fysiska infrastrukturen.  Digitaliseringen stöder sig till stor del på snabba och tillförlitliga dataförbindelser men också på de datorhallar som används för att lagra data.

Hetzner Onlines satsning och andra liknande datorhallsinvesteringar som skapar ny verksamhet ger upphov till ny tillväxt och medför efterlängtad ekonomisk aktivitet i Finland. Vi försöker aktivt locka datorhallsinvesteringar till Finland. De kommer framöver att bilda ett kompetensekosystem som sträcker sig från planeringen av datorhallarna till användningen och underhållet av dem. Investeringarna är ekonomiskt betydelsfulla, och i synnerhet under byggnadsskedet har de både en direkt och en indirekt sysselsättande effekt. Samtidigt stärker de den digitala ekonomin och IKT-klustrets kunskapsbas.

Det uppskattas att det kommer att byggas 60 nya stora datacenter i Europa före 2020. Finland är aktivt med i konkurrensen för att få en del av dessa till Finland.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Hannu Väänänen, tfn 050 410 4909
industriråd Severi Keinälä, ANM, tfn 029 506 4006