Behovet att ändra systemet med skärgårdstillägg utreds nästa år

Arbets- och näringsministeriet 17.12.2015 13.52
Pressmeddelande
Statsrådet utfärdade den 17 december 2015 en förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas.  Förordningen är i kraft till utgången av 2016. Avsikten är att det under det kommande året ska utredas hur systemet med skärgårdstillägg kan utvecklas inom lagstiftningen om kommunernas statsandelar, så att den jämlikt beaktar de kostnader som medförs av skärgårdskaraktären av skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel.

Finland har i fortsättningen åtta skärgårdskommuner och 40 kommuner med skärgårdsdel. De färskaste nykomlingarna bland kommuner med skärgårdsdel är Kyrkslätt och Björneborg. Helsingfors skärgårdsdel omfattar fortsättningsvis också ön Sandhamn.

Skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel representerar de största skärgårdsområdena, och de är föremål för de mest effektiva skärgårdspolitiska åtgärderna. Skärgårdslagen ålägger samtliga myndigheter skyldighet att i sin verksamhet beakta skärgårdens särställning. Det beslut som ger kommuner status som skärgårdskommuner inverkar på bl.a. kommunernas statsandelar, företagsstöd, kommunernas region- och målområdesstatus i EU samt på utvecklingen av trafikförbindelser.

Av skärgårdskommunerna är fem belägna vid havskusten och tre i Inre Finland. Skärgårdskommu-ner är Pargas stad samt kommunerna Kimitoön, Enonkoski, Puumala, Sulkava, Karlö, Gustavs och Malax.  

Av de kommuner som fått status som kommun med skärgårdsdel är 20 belägna vid havskusten och 20 i Inre Finland. Följande kommuner har fått status som kommuner med skärgårdsdel: Joutsa, Jyväskylä, Kivijärvi, Kuhmoinen, Luhanka, Kuopio, Tervo, Kotka, Pyttis, Parikkala, Ruokolahti, Taipalsaari, Hirvensalmi, Nyslott, S:t Michel, Vaala, Juuka, Kitee, Lieksa, Liperi, Rääkkylä, Asikkala, S:t Karins, Nådendal, Salo, Tövsala, Nystad, Esbo, Helsingfors, Ingå, Kyrkslätt, Lovisa, Borgå, Raseborg, Sibbo, Larsmo, Korsholm, Närpes, Vörå och Björneborg.

Sådana kommuner som utnämnts till skärgårdskommuner eller kommuner med skärgårdsdel finns inom 13 olika landskap. Till följd av beslutet ökar antalet skärgårdsinvånare från 56 083 (år 2014) till 58 295. Utöver dessa bor det cirka 29 000 invånare på Åland. Skärgårdslagen gäller inte Åland.

Utöver ovan nämnda skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel har Finland 65 kom-muner i vilka det ingår öar som har fast bosättning men som saknar fast vägförbindelse. Finland har allt som allt cirka 550 öar med heltidsbosättning och 19 600 öar med deltidsbosättning utan fast vägförbindelse.  

Ytterligare upplysningar:
skärgårdsdelegationens generalsekreterare, konsultative tjänstemannen Jorma Leppänen, TEM, tfn 040 074 4900