Sakari Oksanen vice generaldirektör för IRENA

Arbets- och näringsministeriet 27.11.2015 12.54
Pressmeddelande
Sakari Oksanen har utsetts till vice generaldirektör för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA). Han tillträder posten den 15 december 2015.

Oksanen, som är diplomingenjör, arbetar för närvarande vid sakkunnigföretaget Sweco Industry Oy som chef för enheten för energi, cellulosa och papper. Tidigare har han bl.a. arbetat vid företaget Pöyry som landschef i Finland och Kina och försäljningschef i Sydostasien.

IRENA (International Renewable Energy Agency) är en internationell mellanstatlig organisation som grundades 2009 och som fokuserar på att främja användning av förnybar energi. Organisationen har 144 medlemsstater, och 31 länder har ansökt om medlemskap. Finland blev medlem 2011. Organisationens huvudkontor ligger i Abu Dhabi i Förenade arabemiraten. Dessutom har den ett innovations- och teknologicenter i Bonn i Tyskland. Generaldirektör för IRENA är Adnan Amin från Kenya.

IRENA har som uppgift att främja ett utbrett ibruktagande av förnybar energi och därmed hjälpa länder att svara mot det ökade energibehovet på ett effektivt och hållbart sätt. Organisationen erbjuder praktisk rådgivning och stöd i både industri- och utvecklingsländer i fråga om bl.a. energipolitik, stärkande av kapacitet samt tekniköverföring.

Ytterligare information:
DI Sakari Oksanen, tfn 040 351 4490
regeringsråd Päivi Janka, ANM, tfn 029 506 4833