Sano kyllä! -kampanj uppmuntrar till förnyelse i arbetslivet

Arbets- och näringsministeriet 22.6.2015 13.36
Pressmeddelande

Kampanjen Sano kyllä!, som uppmuntrar till utveckling av arbetslivet, startar måndagen den 22 juni 2015. Kampanjen har som mål att entusiasmera alla finländare att på sina arbetsplatser föregå med gott exempel och ta itu med utmaningar i samband med förändringen av arbetslivet. Kampanjen fortsätter på hösten och innehåller radio- och webbreklam. Kampanjsajten finns på adressen www.sanokyllä.fi

På sajten sanokyllä.fi påpekas att var och en kan påverka utvecklingen av sitt arbete - dock utan att glömma hela arbetsgemenskapens betydelse som möjliggörare av förändring. På sajten finns också det lekfulla testet "Millainen työelämän uudistaja olet?"  

- På sommaren har många tid att tänka på sina egna mål och vad som förväntas av framtiden. Med Sano kyllä-kampanjen vill vi påminna att det nu av oss förväntas en ny slags attityd gentemot förändringar i arbetslivet. Omvandlingen är ingen individuell prestation, utan lagspel. Den bästa nyttan uppnås när alla parter har en gemensam syn på varför omvandlingen görs, konstaterar projektdirektör Margita Klemetti från arbets- och näringsministeriet.

Kampanjen är en del av projektet Arbetsliv 2020, som samordnas av arbets- och näringsministeriet. Projektets mål är att Finland ska ha det bästa arbetslivet i Europa år 2020. För att man ska kunna ta sig till toppen krävs anpassning till den nya omvärlden och utveckling i synnerhet inom ledarskap, innovationer och digitalisering.

- I arbetsgemenskapen förutsätter förnyelse att personalen delaktiggörs och att befintliga resurser tas till vara. Om vi lyckas beror på hur ofta vi säger ja till förnyelse. När vi innoverar tillsammans, skapas fler idéer och stärks kulturen av att göra saker tillsammans. Öppenhet och växelverkan skapar en grogrund för experiment och genomförande av omvandlingar. Vi måste avskaffa sådana strukturer som utgör hinder för kreativitet och förnyelse, konstaterar Klemetti.

Även på SuomiAreena i Björneborg talas det om förnyelsen av arbetslivet den 16 juli

Kampanjens tema behandlas också på SuomiAreena i juli. Justitie- och arbetsminister Jari Lindström öppnar ett diskussionsmöte om förnyelsen i arbetslivet ur individens och gemenskapens perspektiv, som ordnas kl. 10.30 den 16 juli 2015 på Eetunaukion lava, under rubriken: "Ei. Ehkä. Kyllä! - Uudistumisen voima työssä".

I diskussionen, som leds av Osku Pajamäki, berättar Reijo Kiskola, Sari Multala, Jyrki Mäkynen, Joonas Nordman, Antti Palola och Pentti Sydänmaanlakka vad förnyelse och förändringen i arbetslivet inneburit för dem. På diskussionsmötet övervägs hur var och en av oss själv kan stärka klimatet för förnyelse. Det är för lätt att säga nej till allt, men nu behövs mod att ibland också säga ja.

Närmare program för diskussionsmötet på SuomiAreena finns på adressen: http://www.tyoelama2020.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/suomiareena_ei._ehka._kylla!_uudistumisen_voima_tyossa

Ytterligare information på webben: www.arbetsliv2020.fi

Kampanjen på webben: www.sanokyllä.fi

Twitter: @työelama2020 och #sanokyllä

Ytterligare upplysningar:

projektdirektör Margita Klemetti, ANM, tfn 029 504 7032

projektkoordinator Kirsi Sjöholm, ANM, tfn 029 504 8264