Simo Nurmi blir överdirektör för Energimyndigheten

Arbets- och näringsministeriet 12.3.2015 13.03
Pressmeddelande

Statsrådet har den 12 mars 2015 utnämnt diplomingenjör Simo Nurmi till överdirektör för Energimyndigheten för tiden 1.4.2015-31.3.2022.

Simo Nurmi har varit verksam som direktör och medlem i ledningsgruppen för Energimyndigheten sedan 2014. Åren 2013?2014 arbetade han som gruppchef vid myndigheten. Dessförinnan var Nurmi utvecklingsdirektör och direktör för Pori Energia Sähköverkot Oy 2006?2010. Nurmi har arbetat även vid Helsingfors Energi som sektionschef, enhetschef samt som ekonomiingenjör inom elnätsverksamheten 2000-2006.

Överdirektören har till uppgift att leda Energimyndighetens verksamhet. Överdirektören ansvarar för att verksamheten är resultatgivande och effektiv och att målen nås.

Energimyndigheten främjar och övervakar energimarknadens funktion, minskningen av växthusgasutsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi. Energimyndigheten är en expertmyndighet som tillhör arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och utför sin övervakningsuppgift i samarbete med bl.a. arbets- och näringsministeriet och Konkurrens- och konsumentverket. Utöver sin verksamhet i Finland är myndigheten dessutom en aktiv aktör i många EU-sammanhang och internationella sammanhang. Vid Energimyndigheten arbetar cirka 70 personer.

Tjänsten som överdirektör söktes av 14 personer.

Ytterligare upplysningar:

personal- och förvaltningsdirektör Kari Mäkinen, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3523