Finland ska få 4 miljoner euro till dem som sagts upp från Broadcom och programvarubranschen

Arbets- och näringsministeriet 2.6.2015 13.30
Pressmeddelande
Europeiska kommissionen har den 2 juni 2015 lagt fram ett förslag på att finansiellt stöd från Europeiska globaliseringsfonden (EFG) ska beviljas för att användas till att stödja sysselsättningen av dem som sagts upp från Broadcom. EU:s andel i den finansieringsansökan som Finland skickat till kommissionen är 1,4 miljoner euro. Ansökningen berör 500 personer särskilt i Norra Österbotten, som blev utan arbete när bolaget Broadcom, som tillverkat trådlösa modemprodukter, upphörde med sin verksamhet i Finland hösten 2014.    

Inom de närmaste dagarna ska Finland skicka en ytterligare EFG-ansökan till kommissionen med anledning av den senaste tidens omfattande uppsägningar inom programvarubranschen.  EU:s andel i denna ansökan uppgår till 2,6 miljoner euro. Målgruppen är de 1 200 som sagts upp inom branschen på olika håll i Finland.

I fråga om EFG-stödet är EU:s medfinansiering 60 procent och den nationella medfinansieringen 40 procent. Om den nationella medfinansieringen räknas med uppgår det sammanlagda beloppet av stöd som genom de två ansökningarna riktas till stödjandet av de uppsagda till 6,6 miljoner euro.

? Med tanke på det nuvarande sysselsättningsläget och arbets- och näringsbyråernas snäva anslag hjälper ett aktivt utnyttjande av EFG-stödet alla uppsagda finländare. Det möjliggör en kundbetjäning av hög kvalitet, stöder mångsidigt dem som drabbats av strukturomvandling att hitta en ny riktning och hjälper oss att pröva nya sätt att hitta dolda jobb, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Ansökningarna till Europeiska globaliseringsfonden stöder ett viktigt prioriterat område i regeringens EU-politik, nämligen främjandet av sysselsättningen. Med hjälp av Broadcom-finansieringen stärks också arbets- och näringsbyråernas kännedom om företagens behov ytterligare, vilket är ett av regeringens strategiska val för utveckling av den offentliga arbetsförmedlingen. Ansökan om Broadcom-stöd ska härnäst behandlas av Europarådet och Europaparlamentet.  Utbetalningen av EU:s medfinansiering i fråga om de båda ansökningarna kan förväntas ske under den kommande hösten.

Europeiska globaliseringsfonden kan bevilja stöd i situationer med omfattande strukturomvandling. Den hjälper arbetstagare, som till följd av strukturella förändringar i världshandeln och den finansiella och ekonomiska krisen förlorat jobbet, att omskola och omplacera sig samt att hitta nytt jobb. Ur fonden beviljas stöd för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder, såsom träning och utbildning av olika slag, främjande av rörligheten, lönesubvention och främjande av företagandet.

Europeiska globaliseringsfonden på webben: http://egr.fi/se

Ytterligare upplysningar:

överinspektör Antto Korhonen, ANM, tfn 029 504 7034

konsultative tjänstemannen Outi Viljamaa, ANM, tfn 029 504 7982