Finland presenterar sitt energikunnande på världsutställningen Astana EXPO 2017

Arbets- och näringsministeriet 26.5.2016 14.10
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriets och utrikesministeriets meddelande

Finland deltar 10.6-10.9.2017 i världsutställningen Astana EXPO 2017, som arrangeras i Kazakstans huvudstad. På utställningen presenteras framtidens energialternativ.

Näringsminister Olli Rehn och utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka anser att beslutet om deltagande är en stor gest gentemot finländska företag i energisektorn och energieffektiviteten. Världsutställningen i Astana arrangeras under jubileumsåret för Finlands 100 år av självständighet. Deltagandet i utställningen stärker den redan positiva Finlandsbilden i Centralasien.

- Finland är ett av de ledande länderna i världen när det gäller energikunnande, energieffektivitet och rena lösningar (cleantech). Vid Finlands paviljong på Astana EXPO presenteras detta kunnande. Deltagandet genomförs så kostnadseffektivt som möjligt. Många finländska energiföretag är redan verksamma i Kazakstan och vi hoppas att även nya företag blir intresserade av den centralasiatiska marknaden, säger minister Rehn.

- Finlands deltagande i världsutställningen är en viktig fortsättning på Team Finland-arbetet och annat arbete för exportfrämjande i Kazakstan. Energi-, cleantech- och utbildningssektorn är områden där samarbetet ökat snabbt, men det finns fortfarande mycket outnyttjad potential. Kazakstan med närregioner erbjuder våra företag en ny tillväxtmarknad. Möjligheten att öppna direktflyg till Astana skulle underlätta kontakten med företag och myndigheter i Kazakstan och annanstans i Centralasien. Dessutom skulle det öka turismen mellan våra länder, konstaterar minister Toivakka.

Beslutet om Finlands deltagande i världsutställningen Astana EXPO 2017 fattades den 26 maj 2016 vid statsrådets allmänna sammanträde.

Webbplatsen för världsutställningen Astana EXPO 2017

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Jannika Ranta, tfn 050 340 2250

utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare Juha Kirstilä, tfn 040 552 8200