Finland ansöker om EU-stöd på grund av Microsofts uppsägningar

Arbets- och näringsministeriet 11.3.2016 9.17
Pressmeddelande

Finland har i dag den 11 mars 2016 till Europeiska kommissionen lämnat en ansökan om stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på grund av de uppsägningar som Microsoft meddelade i höstas. Ansökan avser sammanlagt cirka 2000 personer som tidigare jobbade hos Microsoft eller som förlorade sitt jobb i företag med anknytning till Microsoft. Den totala budgeten för ansökan är nio miljoner euro och verksamhetsområdena är Nyland, Egentliga Finland och Birkaland.

- Vi har velat reagera snabbt på situationen och på alla fronter. De som sägs upp från Microsoft har kompetens på hög nivå. Denna kompetens måste snabbt fås tillgänglig för den finländska samhällsekonomin. EU-stödet möjliggör ett skräddarsytt tjänsteutbud även för dem som av en eller annan orsak inte får ny sysselsättning bland de första, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Tjänsterna i full gång

Tjänsterna för dem som sägs upp från Microsoft inleddes genast när uppsägningarna började i september 2015. Alla tjänster har planerats i intensivt och välfungerande samarbete med Microsoft. Utbildningstjänsterna har genomförts som gemensamma upphandlingar för staten och Microsofts stödprogram Polku. De första resultaten verkar lovande - det har grundats tiotals företag med Microsofts stöd och utbildningstjänsterna har varit föremål för stort intresse.

I Finland pågår flera projekt

Utöver fallet Microsoft genomförs i Finland för närvarande globaliseringsfondsprojekt även på grund av de senaste årens stora uppsägningar vid STX Finland, Broadcom och inom programvarubranschen. Förberedelser för ansökan har påbörjats med anledning av Helsingfors universitets och Aalto-universitetets uppsägningar.

Av stödet är EU:s medfinansiering 60 procent och den nationella andelen 40 procent. Ur fonden beviljas stöd för aktiva arbetskraftspoliska åtgärder, såsom olika coachningar, utbildningar, främjande av rörligheten, lönesubvention och startpeng, i situationer med stora omstruktureringar. Mer information om fonden finns på adressen www.egr.fi
    
Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Outi Viljamaa, ANM, tfn +358 29 50 47982