Finland ansöker om EU-stöd för gasledningen mellan Finland och Estland

Arbets- och näringsministeriet 2.10.2015 11.33
Pressmeddelande

Vid sitt möte den 2 oktober 2015 har finanspolitiska ministerutskottet beslutat att Finland tillsammans med Estland ska ansöka om stöd för gasledningen Balticconnector, som förbinder Finland och Estland, i samband med Europeiska unionens ansökningsomgång för projekt av gemensamt intresse (PCI) i höst. Ansökningstiden går ut den 14 oktober 2015. Avsikten är att det för byggandet av Finlands del av ledningen Balticconnector grundas ett statsbolag som ska överta ansvaret för genomförandet av projektet.

Näringsminister Olli Rehn betonar att byggandet av gasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland, om projektet genomförs, är i praktiken det enda sättet att ansluta Finland till de europeiska gasnätverken och öppna den finländska gasmarknaden för konkurrens.

-Gasledningen Balticconnector kan inte byggas utan betydligt ekonomiskt investeringsstöd från EU.  En ur Finlands synvinkel nödvändig förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att projektet får ett CEF-investeringsstöd på 75 % från EU.

I enlighet med finanspolitiska ministerutskottets beslut meddelar Finland Estlands regering att Gasum överlåter projektansvaret för den regionala LNG-terminalen på en ansvarig part som Estlands regering anvisar.

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490

överdirektör Riku Huttunen, ANM, tfn 050 431 6518

industrirådet Herkko Plit, ANM, tfn 050 462 0788