Finland söker EU-stöd på grund av uppsägningar vid universitet

Arbets- och näringsministeriet 17.2.2016 12.35
Pressmeddelande

Finland ansöker om finansiering från EU för stödåtgärder som behövs till följd av uppsägningarna vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Arbets- och näringsministeriet kommer att bereda en ansökan till Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG). Avsikten är att lämna in ansökan före sommaren.

- På basis av de förhandlingar vi fört med Europeiska kommissionen är vi optimistiska om att behandlingen av ansökan i EU-organ kommer att framskrida till beslutsfattande. Om ansökan bifalls, är det fråga om det första projektet inom den offentliga sektorn i fondens tioåriga historia, konstaterar överdirektör Tuija Oivo från arbets- och näringsministeriet.

Det tar ca sex månader att behandla ansökan i EU. Helsingfors universitet har meddelat om en minskning på 980 personer varav 570 genomförs som uppsägningar. Aalto-universitetet har meddelat om en minskning på ca 320 personer varav 190 är uppsägningar.

Planeringen av serviceutbudet inleds

Nationella åtgärder för omställningsskydd inleddes omedelbart då samarbetsförhandlingarna började vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. EFG-stöd gör det möjligt att diversifiera, utvidga och skräddarsy servicen.

- Vi ska sammanträda så snabbt som möjligt med universitetens representanter för att planera en servicehelhet med vars hjälp EFG-stödet gagnar så många som möjligt av dem som nu förlorar sitt arbete. Servicen kan omfatta t.ex. fortbildning, stöd för företagande och personlig rådgivning, berättar överinspektör Antto Korhonen från arbets- och näringsministeriet.

Flera EFG-projekt pågår i Finland

I Finland genomförs som bäst EFG-projekt också på grund av de senaste årens stora uppsägningar inom STX Finland, Broadcom, programvarubranschen och Microsoft.

I EFG-stödet är EU:s finansieringsandel 60 procent och den nationella finansieringsandelen 40 procent. I stora strukturomvandlingssituationer beviljas stöd ur fonden för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder, såsom olika slags träning, utbildning, främjande av mobilitet, lönesubvention och startpeng. Mer information om fonden finns på adressen www.egr.fi/sv

Ytterligare information:
Antto Korhonen, överinspektör, ANM, tfn 029 504 7034