Finland och Estland lämnade in ansökan om EU-stöd för gasledningen Balticconnector

Arbets- och näringsministeriet 14.10.2015 13.35
Pressmeddelande

Regeringens finanspolitiska ministerutskott beslutade i början av oktober att Finland och Estland tillsammans ska ansöka om stöd för gasledningen Balticconnector, som planeras mellan Finland och Estland, i samband med Europeiska unionens ansökningsomgång för projekt av gemensamt intresse (PCI) i höst. Med tanke på byggandet av Finlands del av ledningen har det grundats ett statsbolag vid namn Baltic Connector Oy. Bolaget Elering Gaas As svarar för byggandet av Estlands del av ledningen.

Bolagen har i dag den 14 oktober 2015 lämnat in en gemensam ansökan om EU-stöd för gasledningen Balticconnector. Samtidigt ska andra projektansvariga ansöka om finansiering för sådana andra projekt som är av stor betydelse för utvecklingen av gasmarknaden i Baltikum.

Gasledningen Balticconnector kan inte byggas utan betydligt ekonomiskt investeringsstöd från EU. En ur Finlands synvinkel nödvändig förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att projektet får ett CEF-investeringsstöd på 75 procent från EU.

Om Balticconnector byggs, blir gasmarknaderna i de baltiska länderna och gasmarknaden i Finland sammanlänkade med varandra och integrerade med EU:s gemensamma energimarknad. Byggandet av den övriga gasinfrastrukturen i Baltikum möjliggör dessutom ett gasflöde i två riktningar mellan Estland och Lettland, vilket tillsammans med Balticconnector ger Finland och Estland möjlighet att använda den underjordiska depån i Lettland enligt sina egna marknadsbehov.

Kommissionens beslut på den stödansökan som nu lämnats in kan förväntas under de första månaderna av nästa år.

Ytterligare upplysningar:

industrirådet Herkko Plit, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 462 0788