337 400 arbetslösa arbetssökande i september

Arbets- och näringsministeriet 20.10.2015 9.00
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av september sammanlagt 337 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 22 900 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 9 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 3 200 fler än i september i fjol, dvs. sammanlagt 45 000. I januari-september avslutades i genomsnitt 62,2 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 6,1 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 113 000, vilket är 20 400 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 125 400, dvs. 7 800 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under september månad 37 700 nya lediga jobb, dvs. 400 färre än i september i fjol. Allt som allt fanns det i september 66 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 1 300 fler än för ett år sedan.

I slutet av september fanns det i hela landet 29 600 permitterade, vilket är 1 500 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 20 400, vilket är samma antal som i september i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 6 000 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 2 500 färre än för ett år sedan. Från augusti till september ökade antalet framtida permitteringar med knappt 600.

I slutet av september deltog 118 400 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 9 300 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i september 5 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,8 procent, dvs. 0,7 procentenheter högre än i september i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 225 000, vilket är 7 000 fler än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,4 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än ett år tidigare. 

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt söker arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna  

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Johanna Alatalo, ANM, tfn 029 504 8084

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar: http://www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/kommande_permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner och tidsserier: http://www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/definitioner_tabeller_och_figurer

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www2.toimialaonline.fi/ sökväg Tilastokanta - Työmarkkinat - Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden: www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html