Arbets- och näringsbyråerna går ut till företagen med målet att hitta dolda jobb

Arbets- och näringsministeriet 4.4.2016 9.00
Pressmeddelande

Arbets- och näringsbyråerna ordnar evenemang för företag och arbetsgivare runt om i Finland 4-15.4.2016. Målet är att hitta nya jobb och göra arbets- och näringstjänsterna bekanta för företagen och arbetsgivarna. Kampanjen pågår samtidigt i hela Europa.

- Kampanjen är just nu mycket aktuell. I det nuvarande arbetsmarknadsläget accentueras samarbetet med arbetsgivarna. Målet med företagsbesöken är att t.ex. hitta dolda jobb. Företagen är en källa till tillväxt som vi strävar efter att stödja genom arbetsförmedlingen. Samtidigt bidrar varje nytt jobb till att minska arbetslösheten, betonar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Under de två första veckorna i april gör arbets- och näringsbyråernas sakkunniga besök hos företag. Det ordnas även frukost- och rekryteringsevenemang, mässor samt kliniker om företagande. Dessutom träffar man lokala företagarorganisationer för att knyta ett närmare samarbete. 

Arbets- och näringstjänsterna stöder arbetsgivarna

Arbets- och näringstjänsterna förmedlar kunnig arbetskraft till företagen och stöder deras tillväxt. Genom ett närmare samarbete mellan arbets- och näringsbyråerna kan man minska matchnings- och rekryteringsproblem.

- Arbets- och näringstjänsterna måste känna till företagens behov väl, så att de kan hjälpa arbetssökande och arbetsgivare att mötas. I år strävar man efter att få till stånd ett ännu närmare samarbete mellan arbets- och näringstjänsternas och företagen. Arbets- och näringsbyråerna har för avsikt att öka antalet företagsbesök i alla regioner. Meningen är att det i hela landet ska göras cirka 24 000 företagsbesök under 2016, berättar minister Lindström.

Kampanjen når ut till arbetsgivarna i Europa

Under kampanjen, som går under namnet Europeiska arbetsgivardagen, kontaktas över 150 000 arbetsgivare i över 30 länder. Kampanjen ordnas av det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar.

En förteckning över alla evenemang och tillställningar som ordnas i Finland finns på adressen http://te-palvelut.fi/te/fi/pdf/tapahtumakooste.pdf (på finska). Information om kampanjen och evenemangen i alla europeiska länder finns på adressen http://employersday.eu/. Evenemangen kan också följas på Twitter under hashtaggarna #employersday och #enpes2016 (European Network of Public Employment Services).

Ytterligare information:

Tiina Oinonen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 9295