49 har sökt tjänsten som understatssekreterare vid ANM

Arbets- och näringsministeriet 27.11.2015 14.31
Pressmeddelande

Den lediganslagna tjänsten som understatssekreterare vid arbets- och näringsministeriet söktes av 49 personer inom den utsatta tiden. Tjänsten som understatssekreterare, som är placerad inom ministeriets koncernstyrningsenhet, tillsätts från och med den 1 februari 2016 för bestämd tid, dock högst för fem år.

Understatssekreterarens uppgift är att biträda kanslichefen vid 1) ledningen och samordningen av de strategiska helheterna, styrningen av och verksamhetsmodellerna för arbets- och näringsministeriet och förvaltningsområdet, 2) beredningen av omfattande specialprojekt inom näringspolitiken och 3) vid skapandet av internationella samarbetsnätverk.

Understatssekreteraren är kanslichefens första ställföreträdare.

Inom utsatt tid har följande personer sökt tjänsten:


Aminoff                      Jalo

Annala                       Kaisu

Ant-Wuorinen           Viktoria

Eskelinen                 Pia

Haapamäki              Jaakko

Helander                   Anton

Helenius                   Jaakko

Helenius                   Mika

Husso                        Kai

Huttunen                   Risto

Hyöky                         Matti

Iivonen                       Markku

Jaskari                       Harri

Juhola                        Katariina

Kangasjärvi              Mikko

Kauppinen                Kaisa

Keronen                    Petri

Kinnunen                  Pekka

Kolehmainen           Torsten

Komulainen              Kari

Känkänen                 Janne

Laakkonen                Mika-Petri

Latja                            Marko

Lehto-Halonen          Pia

Leppälammi             Jani

Mantere                      Mika

Matinpalo                   Ilkka

Mussalo                     Petteri

Myyry                           Piia

Palosaari                   Satu M

Partanen                    Timo

Parvento                     Kari

Paulin                         Mikael

Pehkonen                  Paula

Peltonen                    Petri

Saarinen                    Ilkka

Saarinen                    Mika

Salminen                   Mikko

Savela                        Juha

Segerman                 Christine

Sillander                    Mireille

Silvennoinen             Eero

Sirviö                           Ville

Sohlberg                    Anne-Maj

Virtanen                      Tomi

Vuopionperä              Raimo

Välimäki                      Kari    

Utöver de ovan nämnda finns det två sökande som inte vill att deras namn offentliggörs.

Ytterligare upplysningar:

kanslichef Jari Gustafsson, ANM, tfn 029 504 7400

personal- och förvaltningsdirektör Heidi Nummela, ANM, tfn 029 504 7988