22 personer har anmält sig till tjänsten som ANM:s kanslichef

Arbets- och näringsministeriet 3.2.2015 9.00
Pressmeddelande

Anmälningstiden för tjänsten som kanslichef vid arbets- och näringsministeriet (ANM) har gått ut. Tjänsten tillsätts fr.o.m. den 1 oktober 2015 för viss tid, dock högst fem år åt gången. Kanslichefen utnämns av statsrådet.

Inom utsatt tid har följande personer anmält sig till tjänsten:

Anttonen Matti

Gustafsson Jari

Hartman Kristina

Heinonen Olli-Pekka

Hynninen Marianne

Jokinen Jyrki

Keronen Petri

Laiho Jari

Lybeck Toomas

Niemelä Mika

Peltonen Petri

Peltonen Veera

Pursiainen Harri

Rewell Jaakko

Sajankoski Tommi

Sovala Markus

Susiluoto Taina

Timonen Pekka

Tuovinen Olli

Vartiainen Jouni

Widén Pertti

En av dem som anmält sig till tjänsten vill inte att namnet ska offentliggöras.

Ytterligare upplysningar:
personal- och förvaltningsdirektör Kari Mäkinen, ANM, tfn 029 506 3523
regeringsrådet Heidi Nummela, ANM, tfn 029 504 7988