Journalister har blivit ett yrke med överutbud

Arbets- och näringsministeriet 12.6.2015 14.37
Pressmeddelande

Enligt arbets- och näringsministeriets färskaste yrkesbarometer (2/2015) är arbetskraftsläget i ljuset av yrken med överutbud och brist på arbetskraft något bättre än i den förra prognosen i februari. Som yrken med överutbud fastställdes nu cirka en tredjedel av de 200 utvärderade yrkena, medan siffran så sent som i februari var nästan 40 procent. Andelen yrken med brist på arbetskraft har kvarstått på ungefär samma nivå. Sysselsättningsläget tros bli bättre mot slutet av året. 

Den mest betydande förändringen jämfört med yrkesbarometern från februari är att journalister hamnat högt upp på top 15-listan över yrken med överutbud. Överutbudet på journalister är störst i Nyland, Egentliga Finland, Mellersta Finland och i Norra Karelen. I yrkesgruppen för journalister anses arbetsmarknaden vara balanserad i Tavastland, Södra Österbotten och i Norra Savolax.

Även produkt- och modedesigner har hamnat på top 15-listan över yrken med överutbud. Specialisterna inom reklam och marknadsföring, som hamnade på top 15-listan över yrken med överutbud i februari, kvarstod högt uppe på listan. Mest överutbud finns fortfarande i yrkesgrupperna kontorssekreterare och ledningsassistenter, skräddare och sömmerskor. I kontorssekreterarens yrke fanns det överutbud på arbetskraft inom alla NTM-områden. I fråga om övriga yrken med överutbud fanns regionala skillnader.

På sistone har det inte skett så många förändringar på listan över yrken med brist på arbetskraft. I maj-juni fastställdes fortfarande 13 yrken vara yrken med brist på arbetskraft. Störst brist på arbetskraft finns inom social- och hälsovården samt inom försäljning. Det har dock skett förändringar i ordningen på listan. Nu råder det störst brist på arbetskraft i yrkena audiologer och logopeder. Det finns brist på yrkesmänniskor inom denna yrkesgrupp speciellt i Nyland, Egentliga Finland, Mellersta Finland, Norra Karelen och i Kajanaland.

Inom vissa branscher varierar arbetsmarknadsläget enligt utbildnings- eller kompetensnivån. Exempelvis inom byggbranschen råder det i allmänhet överutbud på arbetstagare med utförande arbete. Å andra sidan kommer det att finnas brist på arbetsledare inom många områden.

I arbets- och näringsministeriets yrkesbarometersystem har sammanställts arbets- och näringsbyråernas bedömningar av cirka 200 centrala yrken inom arbetslivet. I barometern bedöms utvecklingsutsikterna för olika yrken, utsikterna för tillgången på arbetskraft samt den regionala situationen under det kommande halvåret. Prognosen i den nyaste barometern baserar sig på situationen vid månadsskiftet maj-juni. De senaste bedömningarna i yrkesbarometern finns tillgängliga i sin helhet på adressen www.ammattibarometri.fi

Nästa prognos om sysselsättningsutsikterna för olika yrkeskategorier publiceras i oktober 2015.

Työvoiman kysyntä ja tarjonta eri ammateissa, touko-kesäkuussa 2015

Ytterligare upplysningar:konsultative tjänstemannen Mika Tuomaala, ANM, tfn 029 504 8450