330 000 arbetslösa arbetssökande i maj

Arbets- och näringsministeriet 24.6.2015 9.00
Pressmeddelande
Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av maj sammanlagt 329 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 27 400 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 9 000. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 200 fler än i maj i fjol, dvs. sammanlagt 40 100. I januari-maj avslutades i genomsnitt 61,2 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 7,5 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 105 500, vilket är 18 300 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 123 600, dvs. 9 800 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under maj månad 39 400 nya lediga jobb, dvs. 3 000 fler än i maj i fjol. Allt som allt fanns det i maj 85 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 10 700 fler än för ett år sedan.

I slutet av maj fanns det i hela landet uppskattningsvis 32 400 permitterade, vilket är 3 300 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 23 500, vilket är 2 100 fler än i maj i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 6 400 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 2 500 färre än för ett år sedan. Från april till maj ökade antalet framtida permitteringar med 2 400.

I slutet av maj deltog 124 800 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 300 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 11,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i maj 27 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,0 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än i maj i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 324 000, vilket var 28 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 11,8 procent, dvs. 1,0 procentenheter högre än ett år tidigare.


Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt söker arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar: http://www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/kommande_permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner och tidsserier: http://www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/definitioner_tabeller_och_figurer

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www2.toimialaonline.fi / sökväg Tilastokanta - Työmarkkinat - Työnvälitystilastot
Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden: www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html