TVO ansöker om driftstillstånd för Olkiluoto 3

Arbets- och näringsministeriet 14.4.2016 10.08
Pressmeddelande

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) lämnade i dag den 14 april 2016 till statsrådet en ansökan om driftstillstånd enligt kärnenergilagen för kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3. Ansökan om driftstillstånd gäller tiden från ingången av 2018 till utgången av 2038.

Dessutom ber TVO om tillstånd att använda de mellanlager för använt kärnbränsle och annat kärnavfall som redan är i drift i Olkiluoto för mellanlagringen av den det kärnavfall som uppkommer vid driften av Olkiluoto 3 från ingången av 2018 till utgången av 2038. Ansökan inbegriper inte användning av slutförvaringsanläggningar för kärnavfall.

I behandlingen av driftstillståndet ingår ett remissförfarande enligt lagen. För beredningen av tillståndsbeslutet begär arbets- och näringsministeriet utlåtanden från flera olika ministerier samt vissa andra myndigheter och sammanslutningar.

Vid behandlingen av ansökan om driftstillstånd vill man särskilt försäkra sig om att den kontinuerliga driften av anläggningen uppfyller de säkerhetskrav som uppställts för den. Strålsäkerhetscentralens utlåtande har en stor betydelse för beredningen av tillståndsbeslutet. Strålsäkerhetscentralen kontrollerar att anläggningen har byggts enligt planerna och att kraftverkets personal har utbildats i att driva anläggningen på ett säkert sätt. Kraftverkets drift och underhåll övervakas under hela dess drifttid.

Statsrådet beviljade byggnadstillstånd för Olkiluoto 3 den 17 februari 2005. Statsrådet fattade ett principbeslut om TVO:s projekt den 17 januari 2002 och riksdagen beslutade den 25 maj 2002 att beslutet förblir i kraft.

Ansökan om tillstånd finns på ANM:s webbplats på adressen: https://www.tem.fi/energia/ydinenergia/olkiluoto_3_n_luvitus/kayttolupahakemus?v_88158=252768#editbar88158

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Pia Nordberg, ANM, tfn 050 444 9763
industrirådet Herkko Plit, ANM, tfn 050 462 0788