Sysselsättningsanslag tilldelades NTM-centralerna

Arbets- och näringsministeriet 28.1.2016 13.15
Pressmeddelande
Anslaget för offentlig arbetskrafts- och företagsservice, som uppgår till sammanlagt 585,4 miljoner euro, har tilldelats NTM-centralerna. Regeringen beslutade om fördelningen av detta års anslag den 28.1.2016.

- I synnerhet i det här ekonomiska läget fästs det större vikt än tidigare vid uppföljningen av anslaget. Användningen av anslaget kommer också att riktas till åtgärder som är verkningsfulare, säger justitie- och arbetsminister Jari Lindström om riktlinjerna.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna tilldelades nu 502,7 miljoner euro av den totala summan. Anslaget, som i huvudsak ska användas för upphandling av arbetskraftsutbildning, integrationsutbildning och träning, lönesubventionerat arbete, startpeng och sysselsättningspolitiska understöd tilldelades NTM-centralerna enligt följande:

Nyland                            127,7
Egentliga Finland          43,6
Satakunta                        20,1
Tavastland                       35,7
Birkaland                         45,9
Sydöstra Finland            33,1
Södra Savolax                16,5
Norra Savolax                 21,3
Norra Karelen                21,9
Mellersta Finland          32,9
Södra Österbotten        13,2
Österbotten                    18,5
Norra Österbotten         39,0
Kajanaland                    12,0 och
Lappland                        21,4 miljoner euro.

Av det totala anslaget lämnades 82,7 miljoner euro till arbets- och näringsministeriet för allokering, merparten av beloppet blir senare tillgängligt för NTM-centralerna. I detta belopp ingår t.ex. 20 miljoner euro som är avsedda för plötsliga strukturomvandlingar samt 22,7 miljoner euro som är avsedda för integrationsutbildning och som delas ut när flyktingarna har bosatt sig i regionerna.

Genom den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen stöds tillgången på kunnig arbetskraft, snabb sysselsättning av arbetssökande och företagande. Anslaget finns under moment 32.30.51 i statsbudgeten för 2016.

Ytterligare upplysningar:
Tuija Oivo, överdirektör, ANM, tfn 050 396 0168
Sakari Puisto, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 029 504 8150