Arbetslösheten ökade och antalet lediga jobb ökade i augusti

Arbets- och näringsministeriet 22.9.2015 9.00
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av augusti sammanlagt 346 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 27 300 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 34 900. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 4 500 fler än i augusti i fjol, dvs. sammanlagt 48 300. I januari-augusti avslutades i genomsnitt 61,2 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 6,5 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 112 800, vilket är 21 000 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 125 600, dvs. 8 700 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under augusti 37 400 nya lediga jobb, dvs. 1 200 fler än i augusti förra året. Allt som allt fanns det i augusti 66 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 4 900 fler än för ett år sedan.

I slutet av augusti fanns det i hela landet 27 800 permitterade, vilket är 2 300 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 19 200, vilket är 500 fler än i augusti förra året.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 5 400 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 2 800 färre än för ett år sedan. Antalet framtida permitteringar ökade med 1 700 från juli till augusti.

I slutet av augusti deltog 109 600 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 7 300 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i augusti 4 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,8 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än i augusti i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 222 000, vilket är 26 000 fler än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,3 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt söker arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

 

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar: http://www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/kommande_permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner och tidsserier: http://www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/definitioner_tabeller_och_figurer

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www2.toimialaonline.fi / sökväg Tilastokanta - Työmarkkinat - Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden: www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html