Arbetslösheten ökade och antalet lediga jobb ökade i juli

Arbets- och näringsministeriet 25.8.2015 9.03
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av juli sammanlagt 381 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 31 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 12 700. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 100 fler än i juli i fjol, dvs. sammanlagt 57 000. I januari-juli avslutades i genomsnitt 61,6 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 6,5 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 113 100, vilket är 20 500 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 130 400, dvs. 9 300 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juli månad 33 000 nya lediga jobb, dvs. 1 500 fler än i juli i fjol. Allt som allt fanns det i juli 61 200 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 5 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av juli fanns det i hela landet 32 000 permitterade, vilket är 2 800 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 23 800, vilket är 1 100 fler än i juli i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 3 700 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 1 900 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med knappt 100 från juni till juli.

I slutet av juli deltog 101 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 500 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juli 27 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,7 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än i juli i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 232 000, vilket var 38 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,4 procent, dvs. 1,4 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt söker arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna:

http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2015-04-28_men_001_sv.html

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar: http://www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/kommande_permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner och tidsserier: http://www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/definitioner_tabeller_och_figurer

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www2.toimialaonline.fi / sökväg Tilastokanta - Työmarkkinat - Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden: www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html