Webbplats för riksförlikningsmannens byrå öppnades

Arbets- och näringsministeriet 6.4.2016 15.25
Pressmeddelande

Den 6 april 2016 öppnades en webbplats för riksförlikningsmannens byrå. På sidan finns bl.a. bakgrundsinformation om systemet för medling i arbetstvister och nyheter om aktuella arbetstvist- och medlingsärenden.

Webbplatsen finns på tre språk och innehåller samlad information om systemet för medling i arbetstvister, förlikningsmannens befogenheter och de förfaringssätt som tillämpas vid medling. Där finns också statistisk från år 1963 och framåt om arbetstvister som varit föremål för medling. På sidan finns även en presentation av den nuvarande riksförlikningsmannen Minna Helle.

I samband med lanseringen av den nya webbplatsen offentliggjordes även den visuella profilen för riksförlikningsmannens byrå. Ilari Pousi och designbyrån Sissy Oy står för designen av den visuella profilen.

Webbplatsen finns på adressen www.riksforlikningsmannen.fi

Ytterligare upplysningar:
Minna Helle, riksförlikningsman, tfn 029 50 62525